Dnia 22 lipca seniorzy z Kłodzka wybrali się na  wycieczkę do Nowego Gierałtowa, gdzie Pan Łukasz Głowacki pracownik Śnieżnickiego Parku Krajobrazowego  oprowadził grupę po stworzonej przez Park ścieżce edukacyjnej. Opowiedział o faunie i florze występującej w naszych okolicach. Wycieczka zakończyła się śpiewami przy ognisku i kiełbasce.