Gości przywitała Pani Sabina Nowosielska - Prezydent Miasta Kędzierzyn - Koźle, która wręczyła partnerom projektu pamiątkowe dyplomy oraz zaprezentowała zgromadzonym nagrodę dla projektu "Najlepszy Pomocnik Funduszy Europejskich", przyznaną w konkursie organizowanym przez Marszałka Województwa Opolskiego.
Następnie w ramach wydarzenia, seniorzy obejrzeli występy senioralnych zespołów z miast partnerów projektu. Były występy wokalno muzyczne i taneczne z ciekawymi układami choreograficznymi grup seniorów, reprezentantów różnych stowarzyszeń - Uniwersytetów Trzeciego Wieku i Klubów Seniora.
W drugiej części transgranicznego, integracyjnego spotkania uczestnicy wspólnie bawili się przy polskich i czeskich utworach na Seniortece.