I Cykl: grudzień 2017 – luty 2018

 

Warsztaty dekoracyjne

Podczas warsztatów uczestnicy poznali tajniki metamorfoz przedmiotów codziennego użytku - nauczyli się je ozdabiać, odnawiać i nadawać im nowy charakter i przeznaczenie.

Uczestnicy wykonali: zawieszkę świąteczną, kartkę okolicznościową, ozdobioną techniką decoupage deskę kuchenną, torbę lnianą na zakupy.

Komputerowe ćwiczenia usprawniające umysł

Warsztaty pozwoliły uczestnikom pobudzać mózg (rozwinąć koncentrację i podzielność uwagi) przy wykorzystaniu nowoczesnych technologii.

Seniorzy podczas spotkań poznali kilka aplikacji i programów, które służą usprawnianiu pracy mózgu. Podczas wykonywania różnych zadań, rebusów, łamigłówek usprawniali prawą i lewą półkulę ćwicząc koncentrację, kreatywność, logiczne myślenie i pamięć.

Wykłady „zdrowe starzenie się”

Wykłady miały bardzo praktyczny charakter i zróżnicowaną tematykę. Poruszane były m.in. tematy: zdrowe odżywianie, dbanie o wygląd i ubiór, komunikowanie międzypokoleniowe, radzenie sobie ze stresem i samotnością, pomysły na aktywność pozazawodową.

Seniorzy uznali za szczególnie przydatne zajęcia z komunikacji, zachowań asertywnych i rozwiązywania sytuacji trudnych i konfliktowych. Dzięki warsztatom ze stylistką dowiedzieli się jak dbać o siebie, swój wygląd i samopoczucie. Podczas zajęć z animatorka przekonali się, że bez względu na wiek można, a przede wszystkim warto angażować się w życie społeczne.

 


II Cykl: marzec – czerwiec 2018

 

 Warsztaty fotograficzne

 Uczestnicy poznali zasady kompozycji zdjęć, nauczyli się robić dobre i ciekawe zdjęcia o różnej tematyce: krajobraz, portret, martwa natura.

 Uczestnicy zapoznawali się z podstawami podejścia do fotografii i nabywali początkowe umiejętności w rozumieniu i tworzeniu fotografii. Poszerzali wiedzę i umiejętności o aspekty kompozycji i estetyki obrazu w różnych rodzajach fotograficznych planów. Rozwijali umiejętności o właściwe kadrowanie tematu, z dbałością o szczegóły kompozycji, kątów zdjęć, a także wstępnie poznawali oprogramowanie do obróbki komputerowej zdjęć. Ponadto rozwijali umiejętności krytycznej analizy zdjęć oraz zapoznali się praktycznie z komputerową obróbką zdjęć w aplikacji na smartfony.

 Trening pamięci

 Warsztaty pozwoliły uczestnikom pracować nad sprawnością mózgu z wykorzystaniem technik tradycyjnych (gier planszowych, ćwiczeń pamięciowych, łamigłówek itp.)

 W ramach zajęć zaplanowano ćwiczenia, zabawy i gry, mające na celu uświadomienie seniorom, jak ważne jest „dbanie o pamięć”. Każde spotkanie rozpoczynało się od rozgrzewki, której zadaniem było pokazanie w jaki sposób zapamiętywać słowa i w jak najskuteczniejszy sposób (dobrany do swoich możliwości) zapamiętywać ciągi wyrazów lub zadania. Podczas dwugodzinnego spotkania uczestnicy rozwiązywali zadania na różnym poziomie trudności (od prostych: wyszukiwanie nazw zwierząt, po trudniejsze: dodawanie przedrostków do wyrazów). Tworzyli opowiadanie, wyrazy z podanego wyrazu, odtwarzali rysunki na podstawie polecenia (podanego przez jednego z uczestników), grali w „głuchy telefon” w rozbudowanej formie – mieli za zadanie opowiedzenie opisanego zdarzenia, grali w grę DIXIT.

 Tai-chi

 Podczas zajęć uczestnicy poznali system ćwiczeń fizycznych, kładący nacisk na równowagę , koordynację i rozluźnienie w ruchu. Stworzony, aby osiągnąć kontrolę nad ciałem i umysłem oraz pozwalający utrzymać dobry stan zdrowia.

 Na wstępie w każdej z grup instruktorka zrobiła pokaz ćwiczeń Tai Chi, zaprezentowała zestawy ćwiczeń, które uczestnicy mogą wykonywać sami w domu, poinformowała ogólnie o Tai Chi m.in., że jest sztuką samodoskonalenia poprzez naukę panowania nad własnym ciałem i umysłem. Następnie odbyły się ćwiczenia - bardzo powolne wyciszające. Polegały na poruszaniu całym ciałem w określony sposób, zgodny z założeniami sztuki Tai Chi.

 Rytmika- integracyjne zajęcia muzyczno-ruchowe

 Głównym celem zajęć było zapewnienie uczestnikom warunków dla wszechstronnego i harmonijnego rozwoju oraz kształtowania różnych umiejętności, sprawności, postaw i nawyków sprzyjających poznaniu się i integracji.

 Podczas zajęć z rytmiki seniorzy poznali elementy tańców etnicznych (np. z kultury żydowskiej), czy choreoterapii, które wprowadzały ich w stan aktywnego ruchu, w którym pomimo zróżnicowania wiekowego realizowali się z dużym zaangażowaniem. Forma przeprowadzanych zajęć zawsze z elementami zabawy powodowała dużą łatwość wykonywanych ćwiczeń oraz wprowadzała atmosferę radości. Powtarzanie rytmów z użyciem ciekawych instrumentów etnicznych sprzyjała polepszeniu koordynacji ruchowej. Ćwiczenia rytmiczne wykonywane naprzemiennie z udziałem rak i nóg poprawiały koordynację pracy półkul mózgowych, systematycznie wykonywane sprawiały uczestnikom coraz mniejszą trudność. Element relaksacji muzycznych z użyciem dźwięku mis tybetańskich był odpowiednim elementem zajęć po wysiłku fizycznym. Relaksacje spotkały się z żywym zainteresowaniem, przynosiły szybki efekt głębokiego odprężenia, a dla większości seniorów były czymś zupełnie nowym.

 


 III Cykl: wrzesień –grudzień 2018

 

Warsztaty rękodzielnicze i technik decoupage

Podczas warsztatów w listopadzie, które przeprowadzone były dla każdej z grup, uczestnicy ozdobili wg własnych pomysłów stosując technikę decoupage: metalową doniczkę, anioła wykonanego ze sklejki, bombkę z pleksi, oraz wykonali stroik świąteczny.

Zajęcia artystyczne cieszyły się niezmiennym zainteresowaniem uczestników, gdyż były twórczym sposobem na zaprezentowanie swoich pomysłów. Podczas warsztatów uczestnicy ćwiczyli umiejętności manualne, które pobudzają kreatywność oraz pracowali z różnymi materiałami (metal, sklejka, drewno, plastik) ucząc się nowych technik.

Zajęciom towarzyszyła przyjazna atmosfera i (co podkreślali sami uczestnicy) udział w nich wpływał na nich relaksująco. Większość seniorów zgłosiła chęć udziału w warsztatach w przyszłości.

 

Warsztaty nordic walking

Zajęcia organizowane były na terenach zielonych.

Na początku zajęć w każdej grupie instruktorka przeprowadziła instruktaż prawidłowego chodzenia metodą nordic walking oraz przekazywała zasady prawidłowego ustawienia wysokości kijków i utrzymania prawidłowej postawy. Każde kolejne zajęcia realizowane były wg harmonogramu: ćwiczenia rozgrzewkowe, pokonanie określonej długości trasy (ćwiczenie różnych technik marszu Nordic Walking), ćwiczenia rozciągające. Seniorzy wykazywali bardzo duże zainteresowanie ćwiczeniami i chętnie uczestniczyli w zajęciach. Podczas zajęć informowali instruktorkę o tym, że fakt, że zaczęli chodzić z kijami spowodował poprawę ich kondycji fizycznej i lepsze samopoczucie.

 

AQUA AEROBIC (BASEN)

W miesiącu listopadzie i grudniu zajęcia realizowane były na basenie krytym przy ul. Równej w Świdnicy.

Miały formę Aquaerobic’u czyli ćwiczeń gimnastycznych wykonywanych w wodzie, bez lub z dodatkowymi akcesoriami (np.: deski, piłki, makarony piankowe). Do zalet tej formy aktywności, podkreślanej także przez seniorów należy zaliczyć dużą łatwość wykonywania ćwiczeń i odciążenie stawów (szczególnie kolanowych). Różnorodność, łatwość wykonania i uniwersalność sprawiły, że zajęcia na basenie spodobały się uczestnikom. Seniorzy, którzy potrafili pływać mogli zamiennie podczas zajęć doskonalić technikę pływania.

 

Taniec z elementami gimnastyki

Podczas zajęć z zumby ww wrześniu i październiku  uczestnicy mogli poznać różne układy kroków, które ćwiczyli przy muzyce latynoamerykańskiej tj. cha-cha, salsa. Ta forma przeprowadzanych zajęć - zawsze z elementami tańca i aerobicu powodowała dużą łatwość wykonywanych ćwiczeń oraz wprowadzała atmosferę radości i zabawy. Angażowanie w wykonywanie ćwiczeń całego ciała,  przy utrzymaniu tempa nadawanego przez rytm muzyki wpłynęło na poprawę kondycji fizycznej uczestników.

Z uwagi na fakt, że zajęcia zumby to połączenie aerobicu i tańca, upłynęły one w atmosferze zabawy, radosnego nastroju i radości - co bardzo spodobało się seniorom.

 


IV Cykl: styczeń- kwiecień 2019

Taniec użytkowy

To zajęcia taneczne podczas których uczestnicy poznali podstawowe kroki i figury popularnych tańców towarzyskich tj. walc, samba, cza-cza. Zajęcia wpłynęły pozytywnie na sprawność ruchową uczestników oraz pozwoliły na nawiązanie relacji towarzyskich.

Warsztaty wokalne

Zajęcia dzięki którym uczestnicy poznali technikę oddechu i emisji głosu, doskonalili dykcję i artykulację, dowiedzieli się jak pracować z mikrofonem, poznali metody panowania nad tremą, nauczyli się dbać o swój głos i dobrze prezentować.

„Senior w społeczeństwie”

Zajęcia podczas których uczestnicy przygotowali się do radzenia sobie w nowych i często dla nich trudnych sytuacjach życiowych. Należą do nich: wizyta w urzędzie lub banku, obsługa konta bankowego przez internet, wypłata pieniędzy z bankomatu lub za pomocą aplikacji mobilnej, wykorzystywanie internetu do zdobywania potrzebnych informacji, nawiązywanie kontaktów przez internet, zakupy przez internet, samotność i marginalizowanie.