Projekt pod tytułem „Aktywny senior polsko – czeskiego pogranicza” dofinansowany jest z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego,
Programu Współpracy Transgranicznej  2014 – 2020 Interreg V – A Republika Czeska – Polska. Oś priorytetowa 11.4. Współpraca instytucji i społeczności.

W dniach 10-26.03.2019 w Trutnovie odbyła się wystawa, na której zaprezentowane zostały prace seniorów z miast partnerów projektu "Aktywny senior polsko - czeskiego pogranicza".

 

Gmina Miasto Świdnica rozpoczęła cykl zajęć szkoleniowo - warsztatowych. Odbyły się warsztaty artystyczne (dekoracyjne), zdrowotne - treningi pamięci, wykłady "zdrowe starzenie się", warsztaty fotograficzne, ogólnoruchowe - tai - chi, taneczne - rytmika.

 

Jest przeznaczona dla mieszkańców Nachodu w wieku 60 lat i więcej, którzy chcą zajmować się muzyką, rzemiosłem artystycznym, aktywnościami ruchowymi i teatrowi. W ten sposób mogą spędzać swój czas bardziej aktywnie, poświęcać się twórczości artystycznej spotykać się z innymi seniorami. W ten sposób działalność artystyczna może się stać się środkiem do utrzymania kondycji duchowej i fizycznej i całościowo podnieść jakość życia.