Projekt pod tytułem „Aktywny senior polsko – czeskiego pogranicza” dofinansowany jest z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego,
Programu Współpracy Transgranicznej  2014 – 2020 Interreg V – A Republika Czeska – Polska. Oś priorytetowa 11.4. Współpraca instytucji i społeczności.


W ramach projektu "Aktywny senior polsko-czeskiego pogranicza" od stycznia 2018 r. odbywają się w Kłodzku warsztaty przeznaczone dla seniorów.

 

Gmina Miasto Świdnica rozpoczęła cykl zajęć szkoleniowo - warsztatowych. Odbyły się warsztaty artystyczne (dekoracyjne), zdrowotne - treningi pamięci, wykłady "zdrowe starzenie się", warsztaty fotograficzne, ogólnoruchowe - tai - chi, taneczne - rytmika.

 

W ramach projektu „Aktywny senior polsko – czeskiego pogranicza” w Nachodzie odbywa się wiele interesujących wydarzeń, kierowanych do seniorów.

Przy szkole artystycznej, została otwarta tzw. „Akademia 60 +”, wsparta również ze środków miasta Nachod. Przeznaczona jest  dla mieszkańców miasta Nachod w wieku 60 lat i więcej, którzy chcą zajmować się muzyką, rzemiosłem artystycznym lub aktywnościami ruchowymi.