Projekt pod tytułem „Aktywny senior polsko – czeskiego pogranicza” dofinansowany jest z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego,
Programu Współpracy Transgranicznej  2014 – 2020 Interreg V – A Republika Czeska – Polska. Oś priorytetowa 11.4. Współpraca instytucji i społeczności.

W ramach projektu „Aktywny senior polsko-czeskiego pogranicza” odbyły się warsztaty:

9., 16. i 30.6.2017 - Wyroby tekstylne

17. i 24.2., 10.3.2018 - Wyplatanie z ożypałki

8., 15. i 22.2.2019 - Współczesna kuchnia regionalna

28.9.2017 - Wyroby ze słomy

25.5.2018 - Wyrób papierowych kwiatów

3.3.2019 - Wyrób karnawałowych masek