Projekt pod tytułem „Aktywny senior polsko – czeskiego pogranicza” dofinansowany jest z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego,
Programu Współpracy Transgranicznej  2014 – 2020 Interreg V – A Republika Czeska – Polska. Oś priorytetowa 11.4. Współpraca instytucji i społeczności.

 

16 października 2018r., w Teatrze im. Jana Kochanowskiego w Opolu odbyła się organizowana przez Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego uroczystość podsumowująca wdrażanie Funduszy Europejskich w województwie opolskim. Zaproszeni przedstawiciele samorządów, przedsiębiorców i innych instytucji odebrali z rąk Marszałka Województwa Opolskiego Pana Andrzeja Buły nagrody za realizację projektów z dofinansowaniem Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 oraz Programu Interreg V-A Republika Czeska-Polska.

16 września zorganizowana zostanie w Świdnicy Senioriada Sportowa. Impreza rozpocznie się paradą seniorów, którzy przemaszerują z ul. Nauczycielskiej do Rynku, gdzie rozpocznie się zwiedzanie miasta z przewodnikiem. Następnie na terenie Świdnickiego Ośrodka Sportu i Rekreacji odbędą się zawody sportowe.

Seniorzy też potrafią się bawić, taka teza znajduje swoje potwierdzenie po zakończonym w dniu 10 maja Pikniku Seniora czyli wydarzeniu projektowym, którego gospodarzem było miasto Kędzierzyn-Koźle. Na zorganizowanej na błoniach przy Domu Kultury „Koźle” imprezie bawiło się około 500 osób.