Projekt pod názvem "Aktivní senior polsko-českého příhraničí" je spolufinancován z Evropského fondu pro regionální rozvoj,
Programu přeshraniční spolupráce 2014-2020 Interreg V-A Česká republika - Polsko. Prioritní osa 11.4. Spolupráce institucí a komunit.

Zapraszamy wszystkich uczestników warsztatów organizowanych w ramach projektu "Aktywny senior polsko - czeskiego pogranicza" dofinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Programu Współpracy Transgranicznej 2014 - 2020 Interreg V- A Republika Czeska - Polska na spotkanie podsumowujące, które odbędzie się 17 maja 2019 roku o godz. 13:00 w Świdnickim Centrum Organizacji Pozarządowych przy ul. Długiej 33.

 

16. října 2018 se v Divadle Jana Kochanowského v Opolí konal galavečer oslavující úspěchy při využití prostředků z Evropských fondů na území Opolského vojvodství. Pozvaní zástupci samospráv, hospodářských subjektů a institucí převzali z rukou maršálka vojvodství, pana Andrzeje Buły, ceny za realizaci projektů financovaných Evropskou Unií v rámci Regionálního operačního programu Opolského vojvodství 2014-2020 a Programu Interreg Česká republika - Polsko.

Zveme seniory na akci, která se uskuteční v polském městě Świdnica v sobotu 16. září 2017. Součástí návštěvy města bude účast na akci „Senioriada sportowa“ (Sportovní senioriáda), součástí programu bude prohlídka města, závody ve sportovním areálu a mnohé další aktivity.