Projekt pod názvem "Aktivní senior polsko-českého příhraničí" je spolufinancován z Evropského fondu pro regionální rozvoj,
Programu přeshraniční spolupráce 2014-2020 Interreg V-A Česká republika - Polsko. Prioritní osa 11.4. Spolupráce institucí a komunit.

Gmina Kędzierzyn-Koźle zajišťuje široce pojaté aktivity pro občany v seniorském věku a také aktivity z oblasti speciální sociální pomoci prostřednictvím specializované jednotky, která je určena pro profesionální péči o osoby vyžadující pomoc – Městské centrum sociální pomoci (Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej).

Hlavní úkoly Centra:
1) Úkoly stanovené zákonem o sociální pomoci zahrnují zejména:
•    přiznávání a vyplácení zákonem stanovených dávek,
•    sociální práci,
•    analýzu a posouzení jevů vyvolávajících poptávku po poskytování dávek sociální pomoci,
•    realizaci úkolů vyplývajících z diagnostikovaných sociálních potřeb,
•    spolupráci a součinnost se sociálními a nevládními organizacemi,

2) Úkoly stanovené zákonem o násilí v rodině:
•    vykonávání široce pojatých preventivních kroků,
•    omezování problému násilí v rodině,
•    provádění vzdělávacích aktivit v oblasti jevu násilí v rodině.

3) Úkoly stanovené zákonem o podpoře rodiny:
•    tvorba a rozvoj systému péče o dítě,
•    spolufinancování pobytu dítěte v náhradní rodině, domech pěstounské péče, pečovatelsko- výchovném zařízení,
•    tvorba možnosti zvýšení kvalifikace rodinnými asistenty,
•    realizace tříletých gminných programů na podporu rodiny,

4) Úkoly stanovené zákonem o rodinných dávkách zahrnují zejména:

•    Přiznávání a výplatu rodinných dávek včetně:
•    rodinných přídavků spolu s příplatky,
•    příspěvků na péči,
•    dávek na péči,
•    jednorázového příspěvku z titulu narození dítěte.


I. Osoby v seniorském věku z Kędzierzyna-Koźle mohou realizovat své potřeby v mnoha zařízeních, které jsou bezpečným a přátelským místem k trávení volného času, provozování koníčků, zájmů, integrace, tvorbě a ukázkám novým možností.

Takovou funkci plní denní stacionáře (Domy Dziennego Pobytu), do nichž patří:

Denní stanionář č. 1 "Pod Brzozą" (Dom Dziennego Pobytu nr 1 "Pod Brzozą")
Adresa:
ul. Powstańców 26
47-220 Kędzierzyn-Koźle
tel. 77 483 28 76    
http://www.mops-kkozle.pl/wsparcie/osrodki-wsparcia/ddp-nr-1-pod-brzoza

Denní stacionář č. 2 "Magnolia" (Dom Dziennego Pobytu nr 2 "Magnolia")
Adresa:
ul. Piramowicza 27
47-200 Kędzierzyn-Koźle
tel./fax 077 482 32 73    
http://www.mops-kkozle.pl/wsparcie/osrodki-wsparcia/ddp-nr-1-magnolia

Denní stacionář č. 3 "Radość" (Dom Dziennego Pobytu nr 3 "Radość")
Adresa:
ul. Grabskiego 6
47-223 Kędzierzyn-Koźle osiedle Azoty
tel./fax 77 481-38-64    
http://www.mops-kkozle.pl/wsparcie/osrodki-wsparcia/ddp-nr-3-radosc

Denní stacionář č. 4 "Wrzos" (Dom Dziennego Pobytu nr 4 "Wrzos")
Adresa:
ul. Kazimierza Wielkiego 6
47-232 Kędzierzyn – Koźle
tel. 77 481 03 82
http://www.mops-kkozle.pl/wsparcie/osrodki-wsparcia/ddp-nr-4-wrzos    

Denní stacionář č. 5 "Nasz Dom" (Dom Dziennego Pobytu nr 5 "Nasz Dom")
Adresa:
ul. Tadeusza Kościuszki 43 b
47-224 KĘDZIERZYN-KOŹLE
tel./fax 77 48 11 880    
http://www.mops-kkozle.pl/wsparcie/osrodki-wsparcia/ddp-nr-5-nasz-dom

Chráněné bydlení
Poskytnutí pomoci formou pobytu v chráněném bydlení předchází provedení šetření rodinného prostředí. Šetření provádí sociální pracovník. Přiznání místa v chráněném bydlení je uděleno na základě správního rozhodnutí.

ul. Waryńskiego 1-3
47-223 Kędzierzyn-Koźle
tel. 775 479 071, 775 479 072
fax 775 479 073
http://www.mops-kkozle.pl/wsparcie/osrodki-wsparcia/mieszkania-chronione

II. Za účelem zlepšení kvality života seniorů a také další motivace v oblasti vzdělávání a rozvoje v  Kędzierzyně-Koźlu vznikla dvě sdružení představující didaktická pracoviště – Univerzitu třetího věku, kam patří:
Stowarzyszenie Uniwersytetu III Wieku Ziemi Kozielskiej (Sdružení Univerzity třetího věku Kozelska)
ul. Skarbowa 10/1
47-200 Kędzierzyn-Koźle
email: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
http://www.ziemiakozielska.pl
tel. 886-899-316

Stowarzyszenie Uniwersytet Trzeciego Wieku (Sdružení Univerzita třetího věku)
Al. Jana Pawła II 27 (pokój nr 18)
47-220 Kędzierzyn-Koźle
email: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
http://www.sutwkedzierzynkozle.pl
tel. 785-507-200

III. Osoby v seniorském věku mohou za účelem realizace svých zájmů využívat také bohatou nabídku mnoha jiných sdružení a institucí, které nabízejí program tematicky zaměřený na věk účastníků nebo   věku účastníků přizpůsobený.
Takovými subjekty například jsou:
Stowarzyszenie Przyjaciół Chóru „Cantabile” (Sdružení přátel sboru „Cantabile”)
Al. Jana Pawła II 27
47-220 Kędzierzyn-Koźle
Tel. 606-755-949

Stowarzyszenie Przyjaciół Chóru „Echo Kresów” (Sdružení přátel sboru „Echo Kresów”)
ul. Skarbowa 10
47-200 Kędzierzyn-Koźle
email: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
http://echokresow.pl
tel. 605-081-831

Stowarzyszenie Zespół Pieśni i Tańca „KOMES” (Sdružení soubor písní a tanců „KOMES”)
ul. Kazimierza Wielkiego 9
47-232 Kędzierzyn-Koźle
e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
http://komes.art.pl/WP/
tel. 601-517-394

Miejski Ośrodek Kultury (Městské kulturní středisko)
Al. Jana Pawła II 27
47-220 Kędzierzyn-Koźle
email: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
http://www.mok.kedzierzyn-kozle.com.pl
tel. 77 48 02 540

Miejska Biblioteka Publiczna (Městská veřejná knihovna)
ul. Rynek 3
47-200 Kędzierzyn-Koźle
email: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
https://www.mbpkk.pl
tel. 77 482 37 80

Muzeum Ziemi Kozielskiej (Muzeum Kozelska)
ul. Józefa Ignacego Kraszewskiego 5B,
47-200 Kędzierzyn-Koźle
email: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
https://muzeumkozle.pl
tel. 77 482-36-86


Gminný Den seniorů ve Zdzieszowicích


Dne 2. října 2019 byli senioři z Kędzierzyna-Koźle pozváni na oslavy Gminného Dne seniorů ve Zdzieszowicích. Po slavnostní mši svaté věnované seniorům ve farním kostele sv. Antonína se konal průvod ulicemi Zdzieszowic. Čas strávený společnou integrací a zábavou byl mimořádně příjemný.


Tvé dlaně – celý můj svět

V Denním stacionáři č. 5 „Nasz dom” („Náš dům”) se uskutečnil sociální projekt nazvaný „Tvé dlaně – celý můj svět”. Jeho adresáty byli: senioři využívající služeb Denního stacionáře č. 5 „Nasz dom” a také vybrané rodiny s dětmi, které jsou klienty Městského centra sociální pomoci (Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej) v Kędzierzyně-Koźlu. Cílem tohoto projektu byla aktivizace a integrace třech věkových skupin pomocí společných činností, formování mezigeneračních vztahů a vzájemné předávání poznatků.


VI. Niská senioráda

Dne 13. září 2019 se senioři z divadelního souboru Kwiatki Magnolii (Květy magnólie) zúčastnili VI. Niské seniorády neboli amatérské přehlídky tvorby seniorů. Ve vystoupeních se utkalo  
21 souborů z Opolska. Přehlídka byla zaměřená na věkové skupiny 50+. Každý soubor předvedl své umění ve zvolené kategorii: píseň, tanec, folklórní soubor, recitace, divadlo nebo kabaret.


Akce uklízení lesa v rámci sociálního projektu Babičko, dědo, nauč mě

Dne 2. srpna 2019 se konala akce uklízení lesa v rámci sociálního projektu Babičko, dědo, nauč mě. Senioři z denního stacionáře (Dom Dziennego Pobytu) a také klienti socioterapeutického komunitního centra při Okresním soudu v Kędzierzyně-Koźle se aktivně zapojili do akce uklízení lesa. Mezigenerační skupiny se spolu s lesními pracovníky rozptýlily po různých lesních stezkách, aby pouklízely po těch, kteří se v lese chovají jako na smetišti. Dohromady bylo nasbíráno 20 pytlů nejrůznějších odpadků.


Senioři u Otmuchowského jezera

Červenec je měsícem aktivity na čerstvém vzduchu. Proto se senioři z Kędzierzyna-Koźle společně se spřátelenými seniory z Krapkowic a Zdzieszowic aktivně a v milé atmosféře zúčastnili dne 17. července 2019 pikniku pořádaného v prostředí Otmuchowského jezera ve Ściborzu. Příjemně strávený den s úsměvem na tváři vyplnila společná integrace, povídání, soutěže a tanec.


Dne 26. října 2018 se v denním stacionáři č. 3 „Radost” (Dom Dziennego Pobytu nr 3 „Radość”) v Kędzierzyně-Koźlu uskutečnilo pravidelné setkání s řemeslem „Výtvarné nálady - podzimní collage 2018” („Plastyczne Klimaty Jesienny Collage 2018”). Tato soutěž se konala již po sedmnácté. Účastnili se jí senioři a osoby zdravotně postižené z Gminy Kędzierzyn-Koźle. V poslední letech byla Collage věnována barvám podzimu. Hlavní barvou letošních prací byla zlatá. Účastníci soutěže vytvářeli půvabná dílka z darů přírody – např.: ze suchých listů, plodů a semen, z kaštanů, apod. Projekt byl dofinancován z prostředků Státního fondu pro rehabilitaci zdravotně postižených osob.