Projekt pod názvem "Aktivní senior polsko-českého příhraničí" je spolufinancován z Evropského fondu pro regionální rozvoj,
Programu přeshraniční spolupráce 2014-2020 Interreg V-A Česká republika - Polsko. Prioritní osa 11.4. Spolupráce institucí a komunit.

 

Dne 26. října 2018 se v denním stacionáři č. 3 „Radost” (Dom Dziennego Pobytu nr 3 „Radość”) v Kędzierzyně-Koźlu uskutečnilo pravidelné setkání s řemeslem „Výtvarné nálady - podzimní collage 2018” („Plastyczne Klimaty Jesienny Collage 2018”). Tato soutěž se konala již po sedmnácté. Účastnili se jí senioři a osoby zdravotně postižené z Gminy Kędzierzyn-Koźle. V poslední letech byla Collage věnována barvám podzimu. Hlavní barvou letošních prací byla zlatá. Účastníci soutěže vytvářeli půvabná dílka z darů přírody – např.: ze suchých listů, plodů a semen, z kaštanů, apod. Projekt byl dofinancován z prostředků Státního fondu pro rehabilitaci zdravotně postižených osob.