Projekt pod názvem "Aktivní senior polsko-českého příhraničí" je spolufinancován z Evropského fondu pro regionální rozvoj,
Programu přeshraniční spolupráce 2014-2020 Interreg V-A Česká republika - Polsko. Prioritní osa 11.4. Spolupráce institucí a komunit.

Ve dnech 10.-26.03.2019 se v Trutnově konala výstava, kde byly prezentovány práce seniorů, které vznikly během workshopů pořádaných v rámci projektu „Aktivní senior polsko-českého příhraničí” ve městech partnerů.

 

Městská obec Svídnice zahájila cyklus školení a workshopů. Se konaly výtvarné workshopy (dekorační), zdravotní školení a workshopy: mnemotechnické tréninky, přednášky "zdravé stárnutí", fotografické workshopy, pohybové - tai-chi, taneční.

 

Je určena pro občany města Náchoda ve věku 60 a více let, kteří mají chuť věnovat se hudbě, výtvarnému umění, pohybu nebo divadlu. Tímto způsobem mohou trávit svůj volný čas aktivněji, potěšit se ze své vlastní umělecké tvorby a setkávat se s jinými seniory. Umělecká činnost se tak může stát prostředkem pro udržení fyzické i duševní kondice a celkového zkvalitnění života.