Projekt pod názvem "Aktivní senior polsko-českého příhraničí" je spolufinancován z Evropského fondu pro regionální rozvoj,
Programu přeshraniční spolupráce 2014-2020 Interreg V-A Česká republika - Polsko. Prioritní osa 11.4. Spolupráce institucí a komunit.


 


Svaz postižených civilizačními chorobami v ČR, z.s., je pacientská organizace s celostátní působností, která v roce 2015 oslavila 25. výroční své činnosti. V okrese Trutnov sdružujeme přes 500 členů v 5 základních organizacích. Více na http://www.civilky.cz

Činnost SPCCH Trutnov je zaměřena na prevenci vzniku a snižování následků civilizačních chorob, tedy akce odborného charakteru. Jsou to rekondiční pobyty pro kardiaky a diabetiky, nejrožšířenější civilizační choroby, ale i ostatní postižení, např. roztroušené sklerózy atd. Dále organizuje  SPCCH Trutnov kurzy životosprávy, zaměřené na pohybové aktivity spojené s optimálně sestaveným jídelníčkem, instruktáže Nordic walking. Naše pobytové akce jsou vždy doprovázeny lékařem a odborně vyškolenými cvičiteli a instruktory. Vedle pohybových aktivit jsou do programu zařazeny i odborné přednášky a nechybí ani zábava a společenské aktivity. V loňském roce se našich pobytových akcí zúčastnilo na 120 našich členů a další desítky se pravidelně zúčastňovaly pochodů s holemi v rámci akce „Rozchodíme civilky s Lesy ČR“ v našich základních organizacích.

Základní organizace SPCCH Trutnov má 40 členů.Pro naše členy pořádáme  ruční dílny, spolupracujeme se Speciální školou Voletiny,  přednášky - letos jsme se zaměřili na Trénink paměti, výlety buď sami, nebo s některou z organizací z města Trutnov. Také jsme se, s Vaší pomocí, zapojili do akce Aktivní senior.