Image is not available

Projekt pod názvem "Aktivní senior polsko-českého příhraničí" je spolufinancován z Evropského fondu pro regionální rozvoj,
Programu přeshraniční spolupráce 2014-2020 Interreg V-A Česká republika - Polsko.
Prioritní osa 11.4. Spolupráce institucí a komunit.

Image is not available

Projekt pod názvem "Aktivní senior polsko-českého příhraničí" je spolufinancován z Evropského fondu pro regionální rozvoj,
Programu přeshraniční spolupráce 2014-2020 Interreg V-A Česká republika - Polsko.
Prioritní osa 11.4. Spolupráce institucí a komunit.

Image is not available

Projekt pod názvem "Aktivní senior polsko-českého příhraničí" je spolufinancován z Evropského fondu pro regionální rozvoj,
Programu přeshraniční spolupráce 2014-2020 Interreg V-A Česká republika - Polsko.
Prioritní osa 11.4. Spolupráce institucí a komunit.

Image is not available

Projekt pod názvem "Aktivní senior polsko-českého příhraničí" je spolufinancován z Evropského fondu pro regionální rozvoj,
Programu přeshraniční spolupráce 2014-2020 Interreg V-A Česká republika - Polsko.
Prioritní osa 11.4. Spolupráce institucí a komunit.

Arrow
Arrow
Slider

 

Projekt pod názvem "Aktivní senior polsko-českého příhraničí" je spolufinancován z Evropského fondu pro regionální rozvoj, Programu přeshraniční spolupráce 2014-2020 Interreg V-A Česká republika - Polsko. Prioritní osa 11.4. Spolupráce institucí a komunit.

Projekt č. CZ.11.4.120/0.0/0.0/15_006/0000057

Projekt realizují následující partneři:

 Vedoucí partner:

  • Městská obec Świdnica

Partneři:

  • Obec Kędzierzyn-Koźle

  • Městská obec Klodzko

  • Město Trutnov

  • Občanské sdružení Barunka z České Skalice

  • Město Náchod

Celková hodnota projektu 479 427,58 € včetně financování z Evropského fondu regionálního rozvoje ve výši 407 513,44 €.

 

V rámci projektu bude realizována řada aktivit:

1. Konference pro osoby pracující se seniory (Trutnov - I 2017, Świdnica - IV 2019). Městská obec Świdnica a Město Trutnov uspořádají každý jednu konferenci pro 60 osob (dohromady tedy pro 120 osob). Zúčastní se jich zástupci institucí, organizačních složek a sdružení pracujících se staršími osobami. Tématický okruh konferencí představují otázky související s široce pojatým tématem seniorů, např. organizací volného času starších osob. Konference budou mít podobu vzájemné prezentace vlastních zkušeností účastníků, jejich osvědčených metod a nápadů k realizaci v budoucnu.

2. Aktivizující školení a workshopy pro seniory

  • umělecké - divadelní, taneční, hudební, fotografické, výtvarné (keramika, ruční práce, dekorace, dekupáž atp.)

  • pohybové - nordic walking, aerobic atp.

  • zdravotní - kulinární, zvládání stresu a deprese, trénování paměti atd.

3. Organizace integračních akcí, tj. festivalů, výstav, ukázek, pikniků, trhů a průvodů pro seniory podněcující aktivitu intelektuální, pohybovou i společenskou. Všechna zaangažovaná města, tzn. Świdnica, Kędzierzyn - Koźle, Kłodzko, Trutnov, Náchod a Česká Skalice, uspořádají zájezdy na integrační akce zbývajících partnerských měst. Na každou událost tak přijede z jednoho každého města 45 účastníků. Partneři Trutnov a Kłodzko zorganizují každý 2 integrační setkání; Świdnica, Česká Skalice a Kędzierzyn - Koźle po třech akcích, zatímco Město Náchod uspořádá jednu akci.