Projekt pod názvem "Aktivní senior polsko-českého příhraničí" je spolufinancován z Evropského fondu pro regionální rozvoj,
Programu přeshraniční spolupráce 2014-2020 Interreg V-A Česká republika - Polsko. Prioritní osa 11.4. Spolupráce institucí a komunit.

 

Ve Svídnici nyní fungují dva kluby seniorů. Členství v nich je podmíněno věkem nad 60 let.

První lze nalézt na Sídlišti mladých (Osiedle Młodych) na ul. M. K. Słobódzkiego 21 a, ve 2. pobočce Městské veřejné knihovny ve Svídnici.
Otevřeno: v pondělí a ve čtvrtek od 16 do 18 hod.
Aktivity: integrace, setkání se zajímavými lidmi, povídání, přednášky, workshopy rozvíjející zájmy a vášně seniorů, výlety a oslavy při různých příležitostech.

Druhý na Sídlišti Zaříčí (Osiedle Zarzecze),  na ul. Rolnicza 9, při Farnosti Kostela Milosrdenství Božího ve Svídnici
Otevřeno: v úterý a čtvrtek od 16 do 18 hod.
Aktivity: pohybové (gymnastika, tanec), výtvarné, integrační, zpívání s kytarou, relaxace, mnemotechnický trénink, stolní hry, hovory o zdraví a kráse, výlety, oslavy při různých příležitostech.


Stacionář (Dzienny Dom) Senior-WIGOR zajišťuje podporu nepracujícím seniorům starším 60 let, kompenzaci jejich samoty, nesamostatnosti a handicapy. Propaguje také model důstojného života starších osob. Stacionář seniorům nabízí:
1. pečovatelské služby
2. skupinové a individuální terapie sloužící k udržení fyzické a psychické kondice:
– pohybové aktivity s míči
– pohybová cvičení s fitness stepem
– nordic walking
– výuka zpěvu
– dramatická výuka
– výtvarné tvůrčí aktivity
– mnemotechnický trénink
– výuka zahradničení - hortiterapie
– výuka tance - choreoterapie
– klub dobré knihy - biblioterapie
– filmový klub
– výuka obsluhy počítače
– klub „Zlatá jehla”
3. rehabilitační služby
4. občerstvení (obědy)
5. odborné poradenství
6. uspokojení sociálních, rekreačních a kulturních potřeb:
– oslavy
– taneční zábavy
– rekreační a vlastivědné výlety
– sportovní akce
– umělecké festivaly a přehlídky

Služby Stacionáře mohou využívat osoby splňující níže uvedené podmínky:
1. dosáhly věku nad 60 let
2. nepracují
3. jsou osamělé nebo mají rodiny mimo město
4. jsou nesamostatné a nezvládají vedení domácnosti
5. mají nízký příjem
6. bydlí ve špatných podmínkách
7. jsou obyvateli města Svídnice

Více informací naleznete na stránce: http://senior-wigor.swidnica.pl/


Univerzita třetího věku ve Svídnici
Když ukončíme profesní kariéru, když děti dospějí a i milovaní vnuci mají svůj vlastní život, můžeme konečně pomyslet i na sebe, najít si pro sebe čas - stačí jen vyjít z domu.
Svídnická Univerzita třetího věku funguje a pracuje se seniory ze Svídnicka již od roku 2007. Její atraktivní, široká a stále otevřená nabídka je určena ženám a mužům ve věku nad 55 let. Na univerzitě se seznámí s celou řadou fantastických pohodových lidí, dostanou příležitost dělat to, o čem do té doby jen snili, odkryjí v sobie nové vášně a dovednosti. Nabídku Univerzity lze rozdělit na výuku pro ducha a pro tělo.
Výuka se těší velké popularitě. Probíhají zde lekce cizích jazyků, psychologické workshopy, mnemotechnická cvičení, tanec, zumba, pilates, plavání, vodní gymnastika, turistika.
Život v důchodu vůbec nemusí být nudný a smutný. Přesně naopak - může se stát příjemným a fascinujícím!
Proměňte podzim života v jaro!


Více informací naleznete na stránce: http://www.utw.swidnica.pl/