Projekt pod názvem "Aktivní senior polsko-českého příhraničí" je spolufinancován z Evropského fondu pro regionální rozvoj,
Programu přeshraniční spolupráce 2014-2020 Interreg V-A Česká republika - Polsko. Prioritní osa 11.4. Spolupráce institucí a komunit.

Sdružení „Univerzita třetího věku – Kladsko” – KRS 0000619883

Sídlo sdružení se nachází v Muzeu Kladska,

ul. Ignacego Łukasiewicza 4

57-300 Kłodzko.

 

Hlavním cílem Univerzity třetího věku je propagování plnohodnotného životního stylu, spočívajícího v osobním rozvoji, v intelektuální, sociální, kulturní a fyzické aktivitě. Tento cíl realizuje mj, prostřednictvím pořádání přednášek, seminářů a tématických workshopů.


Univerzita třetího věku působí při kladské Fakultě turistiky, Vysoké školy managementu „Edukacja” ve Vratislavi.

Má 55 registrovaných posluchačů, kteří se každé úterý setkávají v sídle fakulty v Kladsku na ul. Wyspiańskiego 2F. Setkání trvají od 15:30 do 19:50 hod. a vždy jsou zahajována vědeckými přednáškami o různorodé tématice. Výuku vedou vysoce kvalifikovaní pedagogičtí pracovníci univerzity a osoby disponující praktickými dovednostmi z různých oblastí.

Hlavní cíl činnosti UTV představuje propagování plnohodnotného způsobu života mezi seniory, prostřednictvím vytváření k příležitostí k doplňování a aktualizování vědomostí a prostřednictvím jejich zapojení do práce pro bližní.

Klíčovým úkolem Univerzity je organizace výuky, která obohatí vědomosti posluchačů v oblasti turistiky, sociální psychologie, práva, medicíny, humanitních věd, historie, kultury a umění. Nabízí také výuku cizích jazyků - angličtiny a němčiny – pro začátečníky i pokročilé a výuku informatiky na libovolné úrovni.

Pro zatraktivnění nabídky byla do programu zavedena i fyzická cvičení a relaxační zábavy.

Veškerá realizovaná výuka probíhá skupinově. Pokud se jedná o cizí jazyky a informatiku, posluchači sami určují úroveň svých vědomostí a navštěvují skupiny dle vlastního uvážení. V rámci činnosti Univerzity třetího věku jsou pořádány i přednášky, prezentace a workshopy, které si kladou za cíl představit posluchačům turistické atrakce Kladska.

Díky trávení volného času na Univerzitě získávají senioři vědomosti potřebné k tomu, aby se orientovali v současném světě, v tržním hospodářství, k využívání výdobytků kultury a vědy a v neposlední řadě i minimálně základní dovednosti k využívání kyberprostoru. Tak lze předcházet jejich separaci, marginalizaci a sociálnímu vyloučení.


Sdružení sociální pomoci „Paprsek" v Kladsku – KRS 0000515688

ul. Armii Krajowej 1

57-300 Kłodzko

Tel. +48 74 867 22 94

e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

web: http://www.stowarzyszeniepromyk.klodzko.pl/

 

Sdružení v souladu se svými stanovami působí pro blaho sociálních skupin potřebujících pomoc a podporu - osob zdravotně postižených, seniorů a rodin v komplikovaných životních situacích.

Sdružení „Paprsek” vede Klub seniorů, čítající přes 100 členů. V rámci integrace pořádá každé úterý přednášky na nejrůznější témata a oslavy (velikonoční a vánoční besídky, maškarní plesy, Den matek, Den žen aj.). Konají se zde taneční zábavy, které spojují výborně integraci s rehabilitací. Senioři se účastní jednodenních či delších poznávacích zájezdů a jezdí společně i na dvoutýdenní rekreační pobyty u moře.

Sdružení provozuje jídelnu nabízející cenově dostupné domácí obědy seniorům i všem ostatním konzumentům.

Pracuje od pondělí do pátku vždy od 12:30 do 15:30 hod.

Krom vlastních aktivit realizuje Sdružení sociální pomoci „Paprsek” i úkoly, které mu byly svěřeny starostou Města Kladsko: pečovatelské služby pro osoby na území města s nárokem na tuto formu pomoci a jídelnu s teplou polévkou pro svěřence Střediska sociální pomoci Kladsko.


Polský svaz důchodců (a invalidních důchodců), působí po období nečinnosti nepřetržitě od roku 2011. V současné době čítá 340 členů. Sídlí v areálu Městského bazénu na ul. Jana Pavla II. v Kladsku.

Jímá se celé řady aktivit ve sféře kultury, sportu a rekreace. Pro své členy pořádá:

  • sváteční setkání,

  • vánoce,

  • oslavy Dne seniora,

  • oslavy Dne babičky a dědečka,

  • integrační zájezdy aj.

Svaz často pořádá setkání členů se jinými organizacemi podobného rázu, s dětmi a zástupci místní samosprávy. Ta poslední skýtají příležitost seznámit se se svými právy a výsadami.

Členové Polského svazu důchodců se účastní posezení Okresní rady pro záležitosti osob zdravotně postižených, kde připomínkují rozdělování prostředků Státního fondu pro rehabilitaci zdravotně postižených osob v Kladském okrese.

Svaz je také jedním z členů Sudetského sněmu osob zdravotně postižených a spolu s ostatními bojuje o rovnoprávnost postižených osob ve společnosti.


  Informace o činnosti Okresního sdružení pomoci osobám tělesně postiženým v Klodzku, na ul. Bohaterów Getta 6

 

Sdružení vzniklo v roce 2007 na popud skupiny dobrovolníků rozhodnutých psychicky, organizačně a kamarádsky podporovat postižené osoby, které jsou často s ohledem na omezení vyplývající ze zdravotního stavu vyloučené z běžného společenského života.

Organizuje tedy setkání, výlety, exkurze v zajímavých institucích a prohlídky městských památek. V spolupráci s Muzeem Kladska pořádá vždy v červnu vernisáže a umělecké workshopy (např. malířské, sochařské, filmařské). Při Sdružení působí i pěvecký soubor. Již tradičně se v sídle Sdružení slaví Mezinárodní den zdravotně postižených, Vánoce, Den babiček a dědečků, Mezinárodní den žen a Den matek.

Rehabilitace se členům nabízí na bowlingu (dvakrát měsíčnně), čtyřikrát měsičně pak chodí s instruktory na bazén a cvičí nordic walking. Sdružení spolupracuje organizací o podobném profilu působící v Rychnově nad Kněžnou.

V péči o psychické zdraví i fyzickou kondici organizuje Sdružení spolu s Rehabilitačním centrem ve Vratislavi rehabilitační pobyty u moře.

Sdružení pracuje vždy v:

- pondělí 1100 – 1300

- čtvrtek 1200 – 1500