Projekt pod tytułem „Aktywny senior polsko – czeskiego pogranicza” dofinansowany jest z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego,
Programu Współpracy Transgranicznej  2014 – 2020 Interreg V – A Republika Czeska – Polska. Oś priorytetowa 11.4. Współpraca instytucji i społeczności.

Stowarzyszenie „Uniwersytet III wieku – Kłodzko” – KRS 0000619883

Siedziba Stowarzyszenia mieści się w Muzeum Ziemi Kłodzkiej,

ul. Ignacego Łukasiewicza 4

57-300 Kłodzko.

 

Podstawowym celem „Uniwersytetu III Wieku – Kłodzko” jest propagowanie wśród seniorów wartościowego sposobu życia, opartego na rozwoju zainteresowań, aktywności intelektualnej, społecznej, kulturalnej i fizycznej. Cel ten jest realizowany m.in. przez organizowanie wykładów, seminariów, warsztatów tematycznych.


Uniwersytet Trzeciego Wieku działający przy Wydziale Turystyki w Kłodzku, Wyższej Szkoły Zarządzania „Edukacja” we Wrocławiu.

Zapisanych jest 55 słuchaczy, którzy spotykają się w każdy wtorek w godz. 15:30-19:50 w siedzibie Uczelni w Kłodzku przy ul. Wyspiańskiego 2 f. Każde spotkanie rozpoczyna się wykładem naukowym o różnorodnej tematyce. Zajęcia prowadzi wysoko wykwalifikowana kadra uniwersytecka oraz praktycy z wybranych dziedzin życia.

Głównym celem działalności UTW jest propagowanie wśród emerytów i rencistów wartościowy sposób życia, umożliwiając uzupełnienie i aktualizowanie wiedzy a przede wszystkim włączanie do pracy na rzecz drugiego człowieka.

Podstawowym zadaniem uniwersytetu jest zorganizowanie ciekawych zajęć , które wzbogacą wiedzę słuchaczy z zakresu turystyki, psychologii społecznej, prawa, medycyny, nauk humanistycznych, społecznych, historii kultury i sztuki. Proponujemy również naukę języków obcych: język angielski i niemiecki na poziomie podstawowym i zaawansowanym oraz zajęcia z informatyki na wybranym przez uczestników poziomie zaawansowania.

W celu uatrakcyjnienia oferty wprowadzone zostały zajęcia aktywizujące ruch fizyczny poprzez zabawę i relaks.

Wszystkie zajęcia odbywają się w grupach. Słuchacze sami określają stopień swojej wiedzy i uczestniczą w grupach przez siebie wybranych zarówno językowych jak i informatycznych.

W ramach działalności Uniwersytetu Trzeciego Wieku Edukacja zorganizowane są zajęcia dydaktyczne mające na celu przedstawienie walorów turystycznych Kłodzka. Zajęcia realizowane są w formie wykładów, prezentacji a także warsztatów.

Zagospodarowanie wolnego czasu poprzez zajęcia w uniwersytecie daje Seniorom wiedzę potrzebną do zrozumienia zjawisk zachodzących we współczesnym świecie oraz co najmniej podstawowe umiejętności korzystania z cyberprzestrzeni, poruszania się w gospodarce rynkowej, uczestniczenia w dobrach kultury i nauki, co przeciwdziała ich odosobnieniu, marginalizacji i wykluczeniu społecznemu.


Stowarzyszenie "Promyk" Kłodzka Pomoc Społeczna w Kłodzku – KRS 0000515688

ul. Armii Krajowej 1

57-300 Kłodzko

Tel.74 867 22 94

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

strona internetowa: http://www.stowarzyszeniepromyk.klodzko.pl/

 

Stowarzyszenie zgodnie ze swym statutem realizuje zadania na rzecz osób niepełnosprawnych, starszych i rodzin oczekujących wszelkiego rodzaju pomocy i wsparcia, znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej.

Stowarzyszenie „Promyk” Kłodzka Pomoc Społeczna prowadzi Klub Seniora dla ponad 100 seniorów w Kłodzku. W ramach integracji środowisk seniorów prowadzone są różnego rodzaju zajęcia w każdy wtorek, na których odbywają się prelekcje na różne tematy oraz imprezy okolicznościowe (spotkania wielkanocne, Opłatek, bale karnawałowe, Śledzik, Jasełka, Dzień Matki, Dzień Kobiet). Odbywają się również zabawy taneczne, które są bardzo dobrą formą rehabilitacji i integracji społecznej. Seniorzy uczestniczą również w jednodniowych lub kilkudniowych wycieczkach w ciekawe miejsca kraju oraz wyjeżdżają na dwutygodniowe wczasy wypoczynkowe np. nad morze.

Stowarzyszenie prowadzi stołówkę, w której tanie, domowe obiady mogą spożywać seniorzy oraz wszyscy konsumenci z zewnątrz.

Czynna jest od poniedziałku do piątku w godzinach 12:30 – 15:30.

Poza własnymi zadaniami Stowarzyszenie "Promyk" Kłodzka Pomoc Społeczna w Kłodzku realizuje zadania statutowe zlecane przez Burmistrza Miasta Kłodzka w postaci: prowadzenia usług opiekuńczych wobec osób uprawnionych do tej formy pomocy z terenu Miasta Kłodzka, prowadzi działalność w Jadłodajni w postaci przygotowania i wydawania gorącej zupy dla podopiecznych kierowanych przez OPS Kłodzko. Wszystkie zadania zarówno własne jak zlecone prowadzone są na rzecz różnych grup społecznych oczekujących na pomoc.


Polski Związek Emerytów i Rencistów, funkcjonuje po okresie przerwy od 2011 r.

Obecnie liczy 340 członków. Siedziba związku mieści się  na terenie basenu miejskiego przy ul. Jana Pawła II w Kłodzku.

Podejmuje wiele działań w sferze kultury, sportu, rekreacji organizując dla swoich członków:

  • spotkania świąteczne,

  • wigilie,

  • dzień Seniora,

  • dzień Babci,

  • wyjazdy integracyjne,

  • różnorodne imprezy.

Często organizowane są spotkania uczestników z przedstawicielami innych organizacji, dziećmi czy z przedstawicielami samorządu terytorialnego, na których członkowie mają możliwość zapoznania się z przysługującymi im prawami i przywilejem.

Członkowie Polskiego Związku Emerytów i Rencistów uczestniczą w pracach Powiatowej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych, w której opiniują podział środków PFRON w powiecie kłodzkim.

Polski Związek Emerytów i Rencistów jest jednym z członków Sudeckiego Sejmiku Osób Niepełnosprawnych, gdzie kilkanaście organizacji pozarządowych walczy o równe prawa osób niepełnosprawnych w społeczeństwie.


  Informacja o działalności Powiatowego Stowarzyszenia Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych w Kłodzku, ul. Bohaterów Getta 6

 

Stowarzyszenie utworzone w 2007 roku, z inicjatywy grupy osób, którzy postanowili nieść pomoc osobom sprawnym inaczej, w formie psychologicznej, organizacyjnej i koleżeńskiej oraz często wykluczonym społecznie ze względu na swoje ograniczenie.

Działalność to działania społeczno-organizacyjne na rzecz osób niepełnosprawnych, Organizowane są różnego rodzaju spotkania, wycieczki, wyjścia do ciekawych instytucji, zwiedzanie zabytków miasta. We współpracy z Muzeum Ziemi Kłodzkiej organizowane są w czerwcu wernisaże oraz warsztaty różnych technik malarskich, rzeźbiarskich, kinowych, w każdym roku inna technika. Przy stowarzyszeniu działa zespół wokalny. Tradycyjnie obchodzony jest Międzynarodowy Dzień Osób Niepełnosprawnych, Wigilia, Dzień Babci i Dziadka, Dzień Kobiet i Dzień Matki.

Pełną rehabilitację członkowie stowarzyszenia mają, uczestnicząc w rozgrywkach w kręgle (dwa razy w miesiącu), cztery razy w miesiącu korzystają z zajęć na basenie oraz z nordic walking. Stowarzyszenie współpracuje z podobną organizacją osób niepełnosprawnych z Czech z Rychnowa.

Od wielu lat dbając o zdrowie psychicznie i kondycję fizyczną organizowane są razem z Centrum Rehabilitacyjno – Medycznym we Wrocławiu turnusy rehabilitacyjne nad morzem w Sarbinowie lub w Mrzeżynie.

Stowarzyszenie działa:

- poniedziałki w godz. 1100 – 1300

- czwartki w godz. 1200 – 1500