Projekt pod tytułem „Aktywny senior polsko – czeskiego pogranicza” dofinansowany jest z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego,
Programu Współpracy Transgranicznej  2014 – 2020 Interreg V – A Republika Czeska – Polska. Oś priorytetowa 11.4. Współpraca instytucji i społeczności.

W dniu 27.03.2019 Gmina Miasto Świdnica była organizatorem polsko-czeskiej konferencji dla osób pracujących z osobami starszymi (przedstawicieli instytucji i organizacji pozarządowych), w ramach projektu „Aktywny senior polsko – czeskiego pogranicza” dofinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Programu Współpracy Transgranicznej 2014 – 2020 Interreg V- A Republika Czeska – Polska.

Trutnov 31.01.2017

W dniu 31.01.2017 r. w Trutnovie odbyła się konferencja dla osób pracujących z osobami starszymi, organizowana w ramach projektu „Aktywny senior polsko – czeskiego pogranicza”. Celem konferencji było przedstawienie doświadczeń i dobrych praktyk pracy na rzecz seniorów, realizowanych przez miasta zaangażowane w projekt.