Projekt pod tytułem „Aktywny senior polsko – czeskiego pogranicza” dofinansowany jest z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego,
Programu Współpracy Transgranicznej  2014 – 2020 Interreg V – A Republika Czeska – Polska. Oś priorytetowa 11.4. Współpraca instytucji i społeczności.

W dniu 27.03.2019 Gmina Miasto Świdnica była organizatorem polsko-czeskiej konferencji dla osób pracujących z osobami starszymi (przedstawicieli instytucji i organizacji pozarządowych), w ramach projektu „Aktywny senior polsko – czeskiego pogranicza” dofinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Programu Współpracy Transgranicznej 2014 – 2020 Interreg V- A Republika Czeska – Polska.

Była to druga konferencja organizowana w ramach projektu - pierwsza odbyła się w Trutnovie w styczniu 2017 roku, na której uczestnicy z poszczególnych miast, partnerów projektu dzielili się informacjami na temat działań podejmowanych na rzecz seniorów w swoich miastach.
Uczestnicy to przedstawiciele partnerów projektu: Gminy Miasto Świdnica, Gminy Kędzierzyn-Koźle, Gminy Miejskej Kłodzko, Miasta Nachod, Miasta Trutnov, Folklorystycznego Zespółu Barunka z Czeskiej Skalicy.

Na drugiej konferencji odbyły się wykłady ekspertów zajmujących się szeroko pojętą polityką senioralną, którymi byli:

Dr Walentyna Wnuk - andragog, gerontolog i animator, dawniej kierownik pierwszego Uniwersytetu Trzeciego Wieku we Wrocławiu na Uniwersytecie Wrocławskim i pełniąca funkcje Doradcy Prezydenta Wrocławia ds. Seniorów, inicjatorka i prowadząca Szkołę Liderów we Wrocławskim Centrum Seniora, współautorka programu Wrocław Miastem Pokoleń, wiceprzewodnicząca Wrocławskiej Rady Seniorów, członkini Federacji UTW.

Prof. dr hab. Piotr Błędowski – pracownik naukowy w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie zajmujący się gerontologią, lokalną polityką społeczną, polityką społeczną w Unii Europejskiej, zabezpieczeniem społecznym.

Na zakończenie konferencji partnerzy projektu zadeklarowali chęć podpisania listu intencyjnego, dotyczącego dalszej transgranicznej współpracy w obszarze działań na rzecz seniorów, które korzystnie wpływają na współegzystencję i współpracę instytucji oraz społeczności na pograniczu polsko – czeskim.