Projekt pod tytułem „Aktywny senior polsko – czeskiego pogranicza” dofinansowany jest z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego,
Programu Współpracy Transgranicznej  2014 – 2020 Interreg V – A Republika Czeska – Polska. Oś priorytetowa 11.4. Współpraca instytucji i społeczności.


 

 


6.1.2018 Trzech Króli

W święto Trzech Króli na ulicach Czekiej Skalicy możemy spotkać orszak prowadzony przez gwiazdę betlejemską, za nią Króla Kacpra, Melchiora i Baltazara. Dzieci przewiał wiatr, ale radośnie śpiewały, ogłaszając narodziny Zbawiciela, kolędowały: „My gramy, gramy, śpiewamy, o kolędy pytamy”

Hana Vavřínová

 

 

 

 

 

 


 


20.12.2017 Kulminacja przygotowań bożonarodzeniowych w Czeskiej Skalicy