Projekt pod tytułem „Aktywny senior polsko – czeskiego pogranicza” dofinansowany jest z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego,
Programu Współpracy Transgranicznej  2014 – 2020 Interreg V – A Republika Czeska – Polska. Oś priorytetowa 11.4. Współpraca instytucji i społeczności.

Wybrane instytucje zajmujące się pracą z seniorami w Nachodzie

 

Charytatywna instytucja opiekuńcza

Miasto (gmina): Nachod

Adres: Denisovo nábřeží 665

Oferta: Grupa docelowa: niepełnosprawni, długotrwale chorzy, seniorzy

 

Miejski Ośrodek Usług Społecznych Maria – służba opiekuńcza

Miasto (gmina): Nachod

Adres: Rybářská 1810

Grupa docelowa: niepełnosprawni, długotrwale chorzy, seniorzy

 

Wspólne drogi - stowarzyszenie

Miasto (gmina): Nachod

Adres: Hurdálkova 147

Oferta: Stowarzyszenie Wspólne drogi opiekuje się seniorami o różnym stopniu niepełnosprawności w ich domach

Oferuje następujące usługi opieki osobistej:

  • Zapewnia kontakt z lekarzem, urzędem, urządza spacery itp.

  • Zapewnia pomoc przy higienie osobistej, ubieraniu, karmieniu

  • Osobista pomoc w spędzaniu wolnego czas

  • Pośredniczy w rehabilitacji, pedikiur, manikiur, itp.

  • Można umawiać się na gotowanie, zakupu lub sprzątanie

  • Oferuje usług od godz. 7 do 21 nieprzerwanie przez cały rok, łącznie z świętami i weekendami

  • Oferuje doradztwo w obszarze socjalnym – pomoc przy wypełnianiu formularzy o zapomogi itp.

 

Dom seniora Nachod

Miasto (gmina): Nachod

Adres: Bartoňova 903

Celem Domu seniora jest zapewnienie domu klientom, którzy ze względu na wiek i stan zdrowia nie mogą żyć w swoim zaciszu domowym i umożliwienie im przeżycia aktywnej i spokojnej starości. Opieka w domu jest udzielana przez wykwalifikowanych pracowników, którzy pracują według zasad dobrej i bezpiecznej praktyki.

Grupa celowa: starsi seniorzy, niepełnosprawni itp.

 

Miejski ośrodek usług socjalnych Maria

Miasto (gmina): Nachod

Adres: Bartoňova 1998

Oferta:

Maria – Dom dla seniorów, usługi opiekuńcze

Harmonia – Dom ze stałą opieką

Grupa docelowa: seniorzy, osoby niepełnosprawne

 

http://www.messs-na.cz/sluzby/domov-pro-seniory-marie-v-nachode/