Projekt pod tytułem „Aktywny senior polsko – czeskiego pogranicza” dofinansowany jest z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego,
Programu Współpracy Transgranicznej  2014 – 2020 Interreg V – A Republika Czeska – Polska. Oś priorytetowa 11.4. Współpraca instytucji i społeczności.

Gmina Kędzierzyn-Koźle prowadzi szeroko pojęte działania na rzecz osób w wieku senioralnym oraz z zakresu specjalistycznej pomocy społecznej poprzez wyspecjalizowaną jednostkę dedykowaną do profesjonalnej opieki nad osobami wymagającymi wsparcia - Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej.

Główne zadania Ośrodka:
1) Zadania określone ustawą o pomocy społecznej obejmują w szczególności:
•    przyznawanie i wypłacanie przewidzianych ustawą świadczeń,
•    praca socjalna,
•    analizę i ocena zjawisk rodzących zapotrzebowanie na świadczenia z pomocy społecznej,
•    realizacja zadań wynikających z rozeznanych potrzeb społecznych,
•    współpraca i współdziałanie z organizacjami społecznymi i pozarządowymi,

2) Zadania określone ustawą  o przemocy w rodzinie:
•    prowadzenie szeroko rozumianych działań profilaktycznych,
•    ograniczanie problemu przemocy w rodzinie,
•    prowadzenie działań edukacyjnych w zakresie zjawiska przemocy w rodzinie.

3) Zadania określone ustawą o wspieraniu rodziny:
•    tworzenie oraz rozwój systemu opieki nad dzieckiem,
•   współfinansowanie pobytu dziecka w rodzinie zastępczej, rodzinnym domu dziecka, placówce opiekuńczo-wychowawczej,
•    tworzenie możliwości podnoszenia kwalifikacji przez asystentów rodziny,
•    realizacja 3 letnich gminnych programów wspierania rodziny,

4) Zadania określone ustawą o świadczeniach rodzinnych obejmują w szczególności:

•    Przyznawanie oraz wypłata świadczeń rodzinnych w tym:
•    zasiłków rodzinnych wraz z dodatkami,
•    zasiłków pielęgnacyjnych,
•    świadczeń pielęgnacyjnych,
•    jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia dziecka.


I. Osoby w wieku senioralnym z miasta Kędzierzyn-Koźle mogą realizować swoje potrzeby w wielu ośrodkach, które stanowią bezpieczne i przyjazne miejsce do przebywania oraz realizacji hobby, pasji, integracji, czy kreowania i pokazywania im nowych możliwości.

Taką funkcję pełnią Domy Dziennego Pobytu w tym:

Dom Dziennego Pobytu nr 1 "Pod Brzozą"
Adres:
ul. Powstańców 26
47-220 Kędzierzyn-Koźle
tel. 77 483 28 76    
http://www.mops-kkozle.pl/wsparcie/osrodki-wsparcia/ddp-nr-1-pod-brzoza

Dom Dziennego Pobytu nr 2 "Magnolia",
Adres:
ul. Piramowicza 27
47-200 Kędzierzyn-Koźle
tel./fax 077 482 32 73    
http://www.mops-kkozle.pl/wsparcie/osrodki-wsparcia/ddp-nr-1-magnolia

Dom Dziennego Pobytu nr 3 "Radość",
Adres:
ul. Grabskiego 6
47-223 Kędzierzyn-Koźle osiedle Azoty
tel./fax 77 481-38-64    
http://www.mops-kkozle.pl/wsparcie/osrodki-wsparcia/ddp-nr-3-radosc

Dom Dziennego Pobytu nr 4 "Wrzos",
Adres:
ul. Kazimierza Wielkiego 6
47-232 Kędzierzyn – Koźle
tel. 77 481 03 82
http://www.mops-kkozle.pl/wsparcie/osrodki-wsparcia/ddp-nr-4-wrzos    

Dom Dziennego Pobytu nr 5 "Nasz Dom",
Adres:
ul. Tadeusza Kościuszki 43 b
47-224 KĘDZIERZYN-KOŹLE
tel/fax 77 48 11 880    
http://www.mops-kkozle.pl/wsparcie/osrodki-wsparcia/ddp-nr-5-nasz-dom

Mieszkania chronione
Udzielenie pomocy w formie pobytu w mieszkaniu chronionym poprzedzone jest przeprowadzeniem rodzinnego wywiadu środowiskowego. Wywiad przeprowadza pracownik socjalny. Przyznanie miejsca w mieszkaniu chronionym następuje na podstawie decyzji administracyjnej.

ul. Waryńskiego 1-3
47-223 Kędzierzyn-Koźle
tel. 775 479 071, 775 479 072
fax 775 479 073
http://www.mops-kkozle.pl/wsparcie/osrodki-wsparcia/mieszkania-chronione

II. Celem poprawy jakości życia osób starszych oraz dalszego pobudzania w zakresie kształcenia i rozwoju w Kędzierzynie-Koźlu powołano dwa stowarzyszenia stanowiące placówki dydaktyczne zwane Uniwersytetem III Wieku, są to:
Stowarzyszenie Uniwersytetu III Wieku Ziemi Kozielskiej
ul. Skarbowa 10/1
47-200 Kędzierzyn-Koźle
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
http://www.ziemiakozielska.pl
tel. 886-899-316

Stowarzyszenie Uniwersytet Trzeciego Wieku
Al. Jana Pawła II 27 (pokój nr 18)
47-220 Kędzierzyn-Koźle
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
http://www.sutwkedzierzynkozle.pl
tel. 785-507-200

III. Osoby w wieku senioralnym celem realizacji zainteresowań korzystać mogą także z bogatej oferty wielu innych stowarzyszeń i instytucji, które posiadają program dedykowany tematycznie oraz dostosowany do wieku uczestników.
Takie podmioty to m.in.
Stowarzyszenie Przyjaciół Chóru „Cantabile”
Al. Jana Pawła II 27
47-220 Kędzierzyn-Koźle
Tel. 606-755-949

Stowarzyszenie Przyjaciół Chóru „Echo Kresów”
ul. Skarbowa 10
47-200 Kędzierzyn-Koźle
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
http://echokresow.pl
tel. 605-081-831

Stowarzyszenie Zespół Pieśni i Tańca „KOMES”
ul. Kazimierza Wielkiego 9
47-232 Kędzierzyn-Koźle
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
http://komes.art.pl/WP/
tel. 601-517-394

Miejski Ośrodek Kultury
Al. Jana Pawła II 27
47-220 Kędzierzyn-Koźle
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
http://www.mok.kedzierzyn-kozle.com.pl
tel. 77 48 02 540

Miejska Biblioteka Publiczna
ul. Rynek 3
47-200 Kędzierzyn-Koźle
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
https://www.mbpkk.pl
tel. 77 482 37 80

Muzeum Ziemi Kozielskiej
ul. Józefa Ignacego Kraszewskiego 5B,
47-200 Kędzierzyn-Koźle
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
https://muzeumkozle.pl
tel. 77 482-36-86


Gminny Dzień Seniora w Zdzieszowicach

W dniu 02 października 2019 roku seniorzy z Kędzierzyna-Koźla zostali zaproszeni na uroczyste obchody Gminnego Dnia Seniora w Zdzieszowicach. Po uroczystej mszy świętej w intencji Seniorów w kościele Parafialnym p/w św. Antoniego odbył się przemarsz ulicami Zdzieszowic. Czas spędzony na wspólnej integracji  i zabawie był to czas wyjątkowy.


Twoje dłonie cały mój świat

W Domu Dziennego Pobytu Nr 5 „Nasz dom” zrealizowany został projekt socjalny pt. „Twoje dłonie - cały mój świat”. Jego adresatami byli: seniorzy korzystający z usług Domu Dziennego Pobytu Nr 5 „Nasz dom” oraz wybrane rodziny z dziećmi, będące klientami Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kędzierzynie-Koźlu. Projekt ten miał na celu aktywizację i integrację trzech grup wiekowych poprzez wspólne działanie a także kreowanie relacji międzypokolenieniowych oraz wzajemne uczenie się od siebie.


VI Nyska Senioriada

W dniu 13 września 2019 roku seniorzy z grupy teatralnej Kwiatki Magnolii wzięli udział w VI Nyskiej Senioriadzie czyli amatorskim przeglądzie twórczości seniorów. W eliminacjach wzięło udział
21 zespołów z Opolszczyzny. Przegląd miał charakter otwarty dla grup wiekowych 50+. Każdy zespół zaprezentował swoje zdolności w wybranej kategorii: piosenka, taniec, zespół folklorystyczny, recytacja, teatr lub  kabaret.


Akcja sprzątania lasu w ramach projektu socjalnego Babciu, dziadku naucz mnie

W dniu 02 sierpnia 2019 roku odbyła się akcja sprzątania lasu w ramach projektu socjalnego Babciu, dziadku naucz mnie. Seniorzy z Domu Dziennego Pobytu Nr oraz podopieczni świetlicy  socjoterapeutycznej przy Sądzie Rejonowym  w Kędzierzynie-Koźle czynnie włączyli się w akcję sprzątania lasu. Grupy międzypokoleniowe wraz z leśnikami rozproszyli się po różnych leśnych ścieżkach, by posprzątać po tych , którzy traktują las jak śmietnik. W sumie zebrano 20 worków różnych śmieci.


Seniorzy nad jeziorem Otmuchowskim

Lipiec to miesiąc aktywności na świeżym powietrzu. Zatem aktywnie i w miłej atmosferze
w dniu 17 lipca 2019r. seniorzy z miasta Kędzierzyn-Koźle wraz z zaprzyjaźnionymi seniorami z miast Krapkowice i Zdzieszowice, uczestniczyli w pikniku zorganizowanym w otoczeniu Jeziora Otmuchowskiego w Ściborzu. Miło spędzony dzień z uśmiechem na twarzy wypełniły wspólna integracja, rozmowy, konkursy oraz tańce.


W dniu 26 października 2018 roku w Domu Dziennego Pobytu Nr 3 „Radość” w Kędzierzynie-Koźlu odbyło się cykliczne spotkanie z rzemiosłem „Plastyczne Klimaty Jesienny Collage 2018”. Była to już 17 edycja konkursu. Udział w nim wzięli seniorzy i osoby niepełnosprawne z Gminy Kędzierzyn-Koźle. Przez ostatnie lata Collage podporządkowany był barwom jesieni. Głównym kolorem tegorocznych prac był złoty. Uczestnicy stworzyli przepiękne dzieła wykonane z darów natury np.: suszonych liści, owoców i nasion z kasztanów, itp. Przedsięwzięcie dofinansowane było ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.