Projekt pod tytułem „Aktywny senior polsko – czeskiego pogranicza” dofinansowany jest z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego,
Programu Współpracy Transgranicznej  2014 – 2020 Interreg V – A Republika Czeska – Polska. Oś priorytetowa 11.4. Współpraca instytucji i społeczności.

 W dniu 26 października 2018 roku w Domu Dziennego Pobytu Nr 3 „Radość” w Kędzierzynie-Koźlu odbyło się cykliczne spotkanie z rzemiosłem „Plastyczne Klimaty Jesienny Collage 2018”. Była to już 17 edycja konkursu. Udział w nim wzięli seniorzy i osoby niepełnosprawne z Gminy Kędzierzyn-Koźle. Przez ostatnie lata Collage podporządkowany był barwom jesieni. Głównym kolorem tegorocznych prac był złoty. Uczestnicy stworzyli przepiękne dzieła wykonane z darów natury np.: suszonych liści, owoców i nasion z kasztanów, itp. Przedsięwzięcie dofinansowane było ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.