Projekt pod tytułem „Aktywny senior polsko – czeskiego pogranicza” dofinansowany jest z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego,
Programu Współpracy Transgranicznej  2014 – 2020 Interreg V – A Republika Czeska – Polska. Oś priorytetowa 11.4. Współpraca instytucji i społeczności.

 


Stowarzyszenie Związek Osób Dotkniętych Chorobami Cywilizacyjnymi RCz (SPCCH) to organizacja pacientów działająca na skalę krajową, która w 2015 r. obchodziła 25. rocznicę swojego założenia. W powiecie trutnowskim zrzesza ona ponad 500 członków w 5 podstawowych podorganizacjach. Więcej informacji na stronie www.civilky.cz.Działalność SPCCH Trutnov skupia się na profilaktyce powstawania oraz łagodzeniu skutków chorób cywilizacyjnych w ramach imprez prowadzonych przez specjalistów. To w pierwszej kolejności pobyty rekondycyjne dla chorych na serce i cukrzyków, ale także dla osób dotkniętych przez inne choroby, np. przez stwardnienie rozsiane itp. Poza tym SPCCH Trutnov organizuje kursy na temat zdrowego stylu życia promujące aktywność fizyczną i zrównoważoną dietę oraz instruktaże Nordic Walking. Wszystkie pobyty nadzoruje lekarz, wraz z wyszkolonymi trenerami i instruktorami. Prócz zajęć ruchowych odbywają się w ramach programu również wykłady. Nie brakuje też zabawy i spotkań towarzyskich. W zeszłym roku uczestniczyło w pobytach prozdrowotnych aż 120 naszych członków i kolejne dziesiątki z nich brały udział w ramach swoich podorganizacji w marszach z kijkami podczas imprezy „Rozchodzimy cywilki w Lasach RCz“.

Podorganizacja SPCCH Trutnov ma 40 członków. Organizuje dla nich warsztaty rękodzielnicze - we współpracy ze Szkołą specjalną Voletiny, wykłady - w tym roku skupiają się one wokół ćwiczenia pamięci, wycieczki - samodzielnie lub wspólnie z inną trutnowską organizacją. Dołączyła się równięż z chęcią do imprez odbywających się ramach projektu Aktywny senior polsko- czeskiego pogranicza.