Projekt pod tytułem „Aktywny senior polsko – czeskiego pogranicza” dofinansowany jest z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego,
Programu Współpracy Transgranicznej  2014 – 2020 Interreg V – A Republika Czeska – Polska. Oś priorytetowa 11.4. Współpraca instytucji i społeczności.

Trutnov 31.01.2017

W dniu 31.01.2017 r. w Trutnovie odbyła się konferencja dla osób pracujących z osobami starszymi, organizowana w ramach projektu „Aktywny senior polsko – czeskiego pogranicza”. Celem konferencji było przedstawienie doświadczeń i dobrych praktyk pracy na rzecz seniorów, realizowanych przez miasta zaangażowane w projekt. 

W ramach projektu „Aktywny senior polsko – czeskiego pogranicza” w Nachodzie odbywa się wiele interesujących wydarzeń, kierowanych do seniorów.

Przy szkole artystycznej, została otwarta tzw. „Akademia 60 +”, wsparta również ze środków miasta Nachod. Przeznaczona jest  dla mieszkańców miasta Nachod w wieku 60 lat i więcej, którzy chcą zajmować się muzyką, rzemiosłem artystycznym lub aktywnościami ruchowymi.