Projekt pod tytułem „Aktywny senior polsko – czeskiego pogranicza” dofinansowany jest z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego,
Programu Współpracy Transgranicznej  2014 – 2020 Interreg V – A Republika Czeska – Polska. Oś priorytetowa 11.4. Współpraca instytucji i społeczności.

Wszyscy uczestnicy spotkali się przed zamkiem w Ratiboricach, gdzie w przepięknej scenerii - na trawie, pod tulipanowcem obejrzeli występy zespołów Barunka i   Ritornello. Zespoły zaprezentowały ludowe pieśni przy akompaniamencie dawnych instrumentów. Następnie odbyło się zwiedzanie zamku.  Po obiedzie odbyły się kolejne śpiewy i tańce ludowe na powitanie rozpoczynającego się lata oraz nauka tańców ludowych. Razem z członkami zespołów, seniorzy bawili się, tworząc jeden międzynarodowy krąg. W trakcie spotkania uczestnicy wzięli udział w warsztatach polegających na przygotowywaniu kwiatów z papieru.