Projekt pod názvem "Aktivní senior polsko-českého příhraničí" je spolufinancován z Evropského fondu pro regionální rozvoj,
Programu přeshraniční spolupráce 2014-2020 Interreg V-A Česká republika - Polsko. Prioritní osa 11.4. Spolupráce institucí a komunit.

Folklórní soubor Barunka z.s. uspořádal v České Skalici barvitý karneval.
Účastníci akce zhlédli vystoupení umělců v kostýmech nejrůznějších postav a zvířat, prezentujících nejrůznější masopustní zvyklosti a ochutnali nejrůznější masné výrobky, mj. škvarky, jelita a tlačenku, které se tradičně s masopustem pojí. Poté si všichni nasadili masky a čepice vyrobené během tvůrčích dílen a jako jeden velký průvod prošli společně městem. Ve velkém sále sokolovny proběhla další vystoupení a integrační hry, to vše za doprovodu skupiny Ritornello, hrajícího na historických hudebních nástrojích. Senioři navíc navštívili Muzeum Boženy Němcové a Kostel Nenebevzetí Panny Marie.

Akci slavnostně zahájila paní starostka Sabina Nowosielska, která přivítala hosty, předala projektovým partnerům pamětní listiny a prezentovala shromážděným cenu "Nejlepší pomocník Evropských fondů", přiznanou tomuto projektu v soutěži pořádané maršálkem Opolského vojvodství.
V rámci dalšího programu účastníci zhlédli vystoupení - hudební a taneční čísla se zajímavými choreografiemi v provedení souborů seniorů z měst projektových partnerů, působících v rámci nejrůznějších sdružení, univerzit třetího věku a klubů pro starší osoby.
V druhé části této mezinárodní integrační akce se senioři společně bavili za zvuků polských a českých písniček na Seniortéce.

 

Svídnická akce byla zahájena průvodem seniorů. Účastníky doprovázelo kvarteto dechových nástrojů. Zavedlo je na náměstí, do centra města, kde všichni společně pózovali fotografům. Senioři si prohlédli Svídnici, hlavní náměstí s historickými domy, fontánami a sochami, zavítali také do kostela sv. Josefa. Na programu nemohla chybět ani památka UNESCO - Kostel Míru. V areálu svídického kluziště pak účastníci zhlédli vystoupení uměleckých souborů seniorů z měst projektových partnerů a později se aktivně účastnili integrační zábavy s hudebním doprovodem. Program zpestřily i soutěže a výuka lidových tanců vedená folklórním souborem Barunka z České Skalice.

 

Senioři si absolvovali prohlídku Masarykova náměstí, kostela sv. Vavřince a zámku. V galerii výtvarného umění zhlédli výstavu současné umělkyně Claudie Resner pod názvem „Mosty nad neviditelnými propastmi”. Byla zde pro ně připravena i výtvarná dílna „Hvězdy na papíře”, během níž, pod vedením umělkyně vytvořili zajímavé práce. Po workshopu se zúčastnili oslav na nádvoří zámku, kde na ně čekaly ukázky řemesel, umělecká vystoupení, ukázky zbraní, lukostřelba a výstava dravých ptáků.

 

V rámci události se konaly zahrádkářské workshopy, včetně přednášek z oblasti pěstování a péče o okrasné rostliny, keře, ovocné stromy a bylinkářství, kulinární workshopy pod názvem „Léto začarované do zavařovacích sklenic”, během nichž mohli účastníci vlastnoručně připravit zavařeniny z podzimní zeleniny a ovoce a získat v tomto směru celou řadu užitečných vědomostí. Shlédli ukázku „Dary podzimu - zdravá výživa”. Nechyběly metamorfózy pro seniory pod názvem „Nová já - super proměna” - manikůra, kosmetické poradenství, úpravy účesů, masáže, pečující a zkrášlující zákroky. V rámci Trhů pro seniory se představily soubory „Wesołe nutki”, „Róża kłodzka”, „Przełomiacy”, „Wiolinek” a také Univerzita III. věku v Klodzku s představením „Pro ty, jimž je blízký svět pohádek”. Během akce měli senioři příležitost navštívit Kladskou Tvrz, Podzemní turistickou trasu a mohli si prohlédnout četné stánky vystavovatelů s nabídkou určnou právě pro ně.

Všichni účastníci se setkali u Ratibořického zámku, kde v překrásné scenérii - na trávě pod liliovníkem, shlédli vystoupení souborů Braunka a Ritornello. V jejich podání zazněly lidové písně v doprovodu dávných nástrojů. Poté proběhla prohlídka zámku. Po obědě přivítaly soubory nadcházející léto dalšími zpěvy a tanci a posléze začaly lidové tance učit také přítomné seniory. Ti spolu s členy soborů vytvořili jeden velký mezinárodní kruh a dobře se bavili. Během setkání se také zúčastnili workshopu výroby papírových květin.

Senioři měli možnost si vyzkoušet několik druhů fyzické aktivity, např. cvičení v posilovně, country tanec, fitness. Během akce si účastníci mohli nechat procést celou řadu vyšetření, mj. měření cukru v krvi, krevního tlaku nebo také vyšetření kůže na hlavě a struktury vlasů. Účastníci měli díky více než dvaceti stánkům příležitost seznámit se s novými trendy ve zdravotní prevenci a s alternativními zbůsoby péče o organismus. Mohli se také zúčastnit přednášek věnovaných zdraví  anebo shlédnout ukázky první pomoci.
Pobyt na akci jim zpříjemnilo mj. i vystoupení Mládežnického dechového orchestru Školy říční plavby.

Senioři z Polska a ČR ve skvělé náladě a se svátečními akcenty hromadně prošli ulicemi Svídnice. Průvod koledníků vedl Mikuláš, sněhové vločky a dechový orchestr. Účastníci navštívili Muzeum dávného kupectví a Svídnickou katedrálu, podívali se na Vánoční jarmark na náměstí a posléze se vydali  na slavnostní večeři s tradičními svátečními pokrmy, během níž proběhla také vystoupení souborů z partnerských měst: „Barunka” z České Skalice, „Jubilat” ze Svídnice a sboru z Kędzierzyna  - Koźle, který zaprezentowal repertoár složený z krásných koled. Nemohlo samozřejmě chybět ani společné koledování a vědomostní soutěž na téma vánočních zvyklostí ve světě.

Senioriáda byla zahájena průvodem seniorů procházejícím městem, následně proběhla prohlídka Svídnice - historických domů na náměstí a Kostela Míru - památky UNESCO. Další bod programu představovaly sportovní hry jako: zahradní kuželky, šipky, přesýpací hodiny, střílení z luku, cvičení zručnosti s míčem, integrační zábavy a soutěže. Jako překvapení vystoupily i svídnické mažoretky.

Během akce se konaly módní přehlídky pro seniory, vystoupení souboru „Kłodzczanki”, prohlídka města a podzemní turistické trasy, trhy, kterých se zúčastnily subjekty, jejichž nabídka je věnována seniorům, kulinární workshopy, během nichž účastníci připravovali různé pokrmy a zahradnické s vědomostními soutěžemi na téma pěstování zahradních a balkónových rostlin. Proběhly zde také „metamorfozy pro dámy” -  manikůra, kosmetické poradenství, kadeřnické služby, masáže. 
Senioři se akce již od začátku aktivně účastnili. Měli skvělou náladu a s chutí se přihlašovali do soutěží. Využívali také služby a konzultace s vizážistkami a kadeřnicemi. Nechyběly samozřejmě ani tance a společný zpěv.