Image is not available

Projekt pod tytułem „Aktywny senior polsko – czeskiego pogranicza” dofinansowany jest z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Programu Współpracy Transgranicznej 2014 – 2020 Interreg V – A Republika Czeska – Polska.
Oś priorytetowa 11.4. Współpraca instytucji i społeczności.

Image is not available

Projekt pod tytułem „Aktywny senior polsko – czeskiego pogranicza” dofinansowany jest z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Programu Współpracy Transgranicznej 2014 – 2020 Interreg V – A Republika Czeska – Polska.
Oś priorytetowa 11.4. Współpraca instytucji i społeczności.

Image is not available

Projekt pod tytułem „Aktywny senior polsko – czeskiego pogranicza” dofinansowany jest z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Programu Współpracy Transgranicznej 2014 – 2020 Interreg V – A Republika Czeska – Polska.
Oś priorytetowa 11.4. Współpraca instytucji i społeczności.

Image is not available

Projekt pod tytułem „Aktywny senior polsko – czeskiego pogranicza” dofinansowany jest z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Programu Współpracy Transgranicznej 2014 – 2020 Interreg V – A Republika Czeska – Polska.
Oś priorytetowa 11.4. Współpraca instytucji i społeczności.

Arrow
Arrow
Slider

 

Projekt pod tytułem „Aktywny senior polsko – czeskiego pogranicza” dofinansowany jest z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Programu Współpracy Transgranicznej  2014 – 2020 Interreg V – A Republika Czeska – Polska. Oś priorytetowa 11.4. Współpraca instytucji i społeczności.

Nr projektu CZ.11.4.120/0.0/0.0/15_006/0000057

Projekt realizują następujący partnerzy:

Partner wiodący

 • Gmina Miasto Świdnica

Partnerzy:

 • Gmina Kędzierzyn-Koźle,
 • Gmina Miejska Kłodzko,
 • Mesto Trutnov,
 • Stowarzyszenie Barunka z. s. z Ceskiej Skalicy,
 • Mesto Nachod.

Całkowita wartość projektu 479 427,58 euro w tym dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 407 513,44 euro.

W ramach projektu zorganizowanych zostanie szereg działań:

 1. Konferencje dla osób pracujących z osobami starszymi. Gmina Miasto Świdnica i Mesto Trutnov zorganizują po jednej konferencji dla 60 osób (łącznie dla 120 osób). Uczestnicy będą przedstawicielami instytucji, jednostek organizacyjnych i stowarzyszeń pracujących z osobami starszymi (Trutnov - I 2017 r., Świdnica -IV 2019 r.). Tematami konferencji będą zagadnienia związane z szeroko rozumianą tematyką senioralną, np. zagospodarowaniem czasu dla osób starszych. Konferencje będą realizowane w formie przedstawiania swoich doświadczeń, dobrych praktyk oraz pomysłów do realizacji w przyszłości.
 2. Szkolenia i warsztaty dla seniorów aktywizujące osoby starsze
  • artystyczne np. fotograficzne, technik decoupage, dekoracyjne itp.
  • taneczne,
  • ogólnoruchowe np. nordic walking, aerobic itp.
  • zdrowotne np. kulinarne, radzenia sobie ze stresem i depresją, treningi pamięci itp.,
  • ceramiczne, teatralne, muzyczne, rękodzielnicze, plastyczne itp.
 3. Organizacja wydarzeń integracyjnych tj pokazy, parady, pikniki, festiwale, wystawy, targi skierowane dla seniorów, pobudzające do aktywności zarówno intelektualnej, ruchowej, społecznej. Ponadto wszystkie miasta zaangażowane w projekt tj. Świdnica, Kędzierzyn - Koźle, Kłodzko, Trutnov, Nachod, Ceska Skalice zorganizują wyjazdy na spotkania integracyjne do pozostałych miast partnerów projektu. W każdym wyjeździe uczestniczyć będzie po 45 uczestników od każdego partnera. Partnerzy projektu - Trutnov, Kłodzko zorganizują po dwa wydarzenia - spotkania integracyjne, Świdnica, Ceska Skalice i Kędzierzyn-Koźle po 3 wydarzenia a Mesto Nachod 1 wydarzenie.