Projekt pod tytułem „Aktywny senior polsko – czeskiego pogranicza” dofinansowany jest z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego,
Programu Współpracy Transgranicznej  2014 – 2020 Interreg V – A Republika Czeska – Polska. Oś priorytetowa 11.4. Współpraca instytucji i społeczności.

Folklorni soubor Barunka z.s. był organizatorem kolorowych pokazów karnawałowych w Czeskiej Skalicy.
Uczestnicy wydarzenia obejrzeli występy przebranych w różne postacie i zwierzęta artystów, przedstawiające zwyczaje karnawałowe oraz częstowani byli wyrobami mięsnymi w tym smalcem, salcesonem, kaszanką, które wg tradycji towarzyszyły okresowi zakończenia karnawału. Następnie wszyscy, w wykonanych na warsztatach maskach i czapeczkach, w uroczystej paradzie przeszli przez miasto. W dużej sali sokolovni odbyły się kolejne pokazy karnawałowe oraz wspólne zabawy przy akompaniamencie zespołu Ritornello, grającego na dawnych instrumentach muzycznych. Seniorzy zwiedzili ponadto Muzeum Bożeny Nemcowej oraz kościół Wniebowzięcia najświętszej Marii Panny.