Projekt pod tytułem „Aktywny senior polsko – czeskiego pogranicza” dofinansowany jest z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego,
Programu Współpracy Transgranicznej  2014 – 2020 Interreg V – A Republika Czeska – Polska. Oś priorytetowa 11.4. Współpraca instytucji i społeczności.

Wydarzenie w Świdnicy rozpoczęło się od parady seniorów. Uczestnikom towarzyszył kwartet muzyczny instrumentów dętych, który poprowadził kolorowy korowód seniorów przez zabytkowe centrum miasta do Rynku, gdzie wszyscy pozowali do wspólnego zdjęcia.

 Seniorzy zwiedzili piękną Świdnicę, Rynek z zabytkowymi kamienicami, fontannami, rzeźbami, Kościół św. Józefa oraz zabytek UNESCO Kościół Pokoju.

 Na terenie świdnickiego lodowiska seniorzy obejrzeli występy senioralnych zespołów artystycznych z miast partnerów projektu z ciekawymi przedstawieniami, a następnie uczestniczyli w integracyjnej zabawie przy akompaniamencie muzycznym. Zabawę urozmaicały konkursy i nauka tańców ludowych prowadzona przez zespół Barunka z Ceskiej Skalicy.