Projekt pod tytułem „Aktywny senior polsko – czeskiego pogranicza” dofinansowany jest z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego,
Programu Współpracy Transgranicznej  2014 – 2020 Interreg V – A Republika Czeska – Polska. Oś priorytetowa 11.4. Współpraca instytucji i społeczności.

Seniorom zaproponowano kilka form aktywności fizycznej, jak na przykład zajęcia na siłowni, naukę tańca liniowego, zajęcia fitness. Podczas wydarzenia istniała możliwość wykonania szeregu badań, w tym badania poziomu cukru we krwi, ciśnienia tętniczego krwi, czy też badania stanu skóry głowy i struktury włosa. Uczestnicy festiwalu, dzięki ponad dwudziestu wystawionym stoiskom, mogli zapoznać się z nowymi trendami w zakresie profilaktyki zdrowia, alternatywnymi sposobami dbania o stan swojego organizmu. Uczestnicy mogli również uczestniczyć w wykładach poświęconych zdrowiu, czy też wziąć udział w pokazie pierwszej pomocy.
Wydarzenie uświetnił m.in. występ Młodzieżowej Orkiestry Dętej Zespołu Szkół Żeglugi Śródlądowej.