Projekt pod tytułem „Aktywny senior polsko – czeskiego pogranicza” dofinansowany jest z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego,
Programu Współpracy Transgranicznej  2014 – 2020 Interreg V – A Republika Czeska – Polska. Oś priorytetowa 11.4. Współpraca instytucji i społeczności.

W radosnych nastrojach i ze świątecznymi akcentami seniorzy z Polski i z Czech tłumnie przeszli ulicami Świdnicy. Kolędniczy korowód prowadzony był przez mikołaje, śnieżynki i orkiestrę dętą.  Uczestnicy zwiedzili Muzeum Dawnego Kupiectwa i Katedrę Świdnicką, wzięli udział w Jarmarku Bożonarodzeniowym  w Rynku, a następnie udali się na uroczystą wieczerzę z tradycyjnymi świątecznymi potrawami, w trakcie której odbyły się występy zespołów z miast partnerów: „Barunka” z Ceskiej Skalicy, „Jubilat” ze Świdnicy oraz chóru z Kędzierzyna  - Koźle, który zaprezentował repertuar pięknych i znanych kolęd. Nie obyło się bez wspólnego kolędowania i konkursu dotyczącego zwyczajów świątecznych na świecie.