Projekt pod tytułem „Aktywny senior polsko – czeskiego pogranicza” dofinansowany jest z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego,
Programu Współpracy Transgranicznej  2014 – 2020 Interreg V – A Republika Czeska – Polska. Oś priorytetowa 11.4. Współpraca instytucji i społeczności.

Senioriada rozpoczęła się od parady seniorów przez miasto, następnie odbyło się zwiedzanie Świdnicy – zabytkowych kamieniczek w Rynku oraz Kościoła Pokoju – zabytku UNESCO.  Kolejnym punktem były zawody sportowe takie jak: gra w kręgle ogrodowe, dart, klepsydra czasu, strzelanie z łuku oraz toczenie piłek na czas i zabawy integracyjne z konkursami. Niespodzianką były występy świdnickich mażoretek.

W ramach wydarzeń odbyły się pokazy mody dla seniorów, występy zespołu „Kłodzczanki” zwiedzanie miasta i trasy podziemnej, targi, w których brały udział podmioty dedykujące swoją ofertę seniorom, warsztaty kulinarne w trakcie których uczestnicy przygotowywali różne potrawy i ogrodnicze z konkursami na temat uprawy roślin ogrodniczych i balkonowych. Odbyły się także  „metamorfozy dla pań” -  manicure, porady kosmetyczne, usługi fryzjerskie, masaże. 
Od samego początku seniorzy aktywnie brali udział w wydarzeniu. Wykazywali się niesamowitym humorem, brali udział w konkursach. Korzystali także z usług oraz porad wizażystek i fryzjerek. Nie zabrakło także tańców i wspólnego śpiewania.

W programie seniorzy mieli zwiedzanie Muzeum Ziemi Kozielskiej, odbyli spacer po mieście z przewodnikiem, a następnie wzięli udział w pikniku integracyjnym na kozielskich plantach. Zabawa była wspaniała, odbyły się konkursy tańca, a także konkurs wokalny piosenek zarówno polskich, jak i czeskich oraz wiele innych integracyjnych zabaw.

Uczestnicy z miast partnerów projektu – Świdnica, Kłodzko, Kędzierzyn – Koźle, Ceska Skalice, Nachod wzięli udział w wydarzeniach Święta smoka, mitycznej postaci, z którą związana jest legenda miasta. Wspólnie z przewodnikiem zwiedzili starówkę oraz Muzeum Podkrkonosi, w którego zbiorach znajdują się pamiątki Ziemi Trutnovskiej oraz tematyczne wystawy. Seniorzy wzięli udział w pokazach cyrkowych mieli także okazję obejrzeć występy zespołów muzycznych oraz uczestniczyć w szeregu wydarzeń towarzyszących świętu.

W dniach 10-26.03.2019 w Trutnovie odbyła się wystawa, na której zaprezentowane zostały prace seniorów z miast partnerów projektu "Aktywny senior polsko - czeskiego pogranicza".

 

Gmina Miasto Świdnica rozpoczęła cykl zajęć szkoleniowo - warsztatowych. Odbyły się warsztaty artystyczne (dekoracyjne), zdrowotne - treningi pamięci, wykłady "zdrowe starzenie się", warsztaty fotograficzne, ogólnoruchowe - tai - chi, taneczne - rytmika.

 

Jest przeznaczona dla mieszkańców Nachodu w wieku 60 lat i więcej, którzy chcą zajmować się muzyką, rzemiosłem artystycznym, aktywnościami ruchowymi i teatrowi. W ten sposób mogą spędzać swój czas bardziej aktywnie, poświęcać się twórczości artystycznej spotykać się z innymi seniorami. W ten sposób działalność artystyczna może się stać się środkiem do utrzymania kondycji duchowej i fizycznej i całościowo podnieść jakość życia.