Projekt pod tytułem „Aktywny senior polsko – czeskiego pogranicza” dofinansowany jest z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego,
Programu Współpracy Transgranicznej  2014 – 2020 Interreg V – A Republika Czeska – Polska. Oś priorytetowa 11.4. Współpraca instytucji i społeczności.

W ramach projektu „Aktywny senior polsko-czeskiego pogranicza”  od stycznia 2018 r. odbywają się w Kłodzku warsztaty przeznaczone dla seniorów:

- warsztaty kulinarne, w ramach których realizowane są zajęcia praktyczne polegające na przyrządzaniu różnego rodzaju potraw( dania mięsne, bezmięsne, przekąski, desery, dania główne, zupy), wykłady i porady dietetyka na temat zdrowego odżywiania, propagowania zdrowych wartościowych produktów, wykłady i porady na temat ziołolecznictwa, poza tym warsztaty kulinarne w plenerze,
- warsztaty sportowe, w ramach których prowadzone  są zajęcia  z gimnastyki ogólnorozwojowej dostosowane do grupy wiekowej 60/+ /oraz zajęcia na siłowni wewnętrznej. Ponadto przeprowadzane są warsztaty z zakresu zdrowego odżywiania i zdrowego stylu życia obejmujące m.in. tematykę znaczenia aktywności fizycznej w życiu seniorów, dietetyki i dietoprofilaktyki.
- warsztaty taneczne, w ramach których realizowane są ćwiczenia ruchowe i koordynacyjne, wzmacniające układ mięśniowo - stawowy, aerobowe, nauka tańców latynoamerykańskich, układy taneczne w stylu LATINO i nauka choreografii, ćwiczenia wprowadzające do zumby oraz mitingi taneczne.
- warsztaty artystyczne, w ramach których realizowane są zajęcia z rękodzieła artystycznego( monotypia - graficzno-malarska technika plastyczna, kolaż, decoupage itp.), zajęcia wokalne (pieśni patriotyczne, poezja śpiewana, piosenki biesiadne itp.) i zajęcia fotograficzne (edytowanie zdjęć, wykonywanie portretu, fotografowanie elementów architektonicznych, plenerowe zajęcia – panorama – zdjęcia na Twierdzy Kłodzko, retusz, przygotowanie zdjęć na wystawę).