Projekt pod tytułem „Aktywny senior polsko – czeskiego pogranicza” dofinansowany jest z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego,
Programu Współpracy Transgranicznej  2014 – 2020 Interreg V – A Republika Czeska – Polska. Oś priorytetowa 11.4. Współpraca instytucji i społeczności.

W dniach 10-26.03.2019 w Trutnovie odbyła się wystawa, na której zaprezentowane zostały prace seniorów z miast partnerów projektu "Aktywny senior polsko - czeskiego pogranicza". Prace wykonane zostały podczas warsztatów zorganizowanych w ramach projektu. Odwiedzający wystawę mogli poznać szeroki wachlarz talentów i umiejętności seniorów, które wykorzystali do przygotowania ciekawych przedmiotów i dzieł.