Projekt pod tytułem „Aktywny senior polsko – czeskiego pogranicza” dofinansowany jest z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego,
Programu Współpracy Transgranicznej  2014 – 2020 Interreg V – A Republika Czeska – Polska. Oś priorytetowa 11.4. Współpraca instytucji i społeczności.

W ramach wydarzeń odbyły się pokazy mody dla seniorów, występy zespołu „Kłodzczanki” zwiedzanie miasta i trasy podziemnej, targi, w których brały udział podmioty dedykujące swoją ofertę seniorom, warsztaty kulinarne w trakcie których uczestnicy przygotowywali różne potrawy i ogrodnicze z konkursami na temat uprawy roślin ogrodniczych i balkonowych. Odbyły się także  „metamorfozy dla pań” -  manicure, porady kosmetyczne, usługi fryzjerskie, masaże. 
Od samego początku seniorzy aktywnie brali udział w wydarzeniu. Wykazywali się niesamowitym humorem, brali udział w konkursach. Korzystali także z usług oraz porad wizażystek i fryzjerek. Nie zabrakło także tańców i wspólnego śpiewania.