Projekt pod tytułem „Aktywny senior polsko – czeskiego pogranicza” dofinansowany jest z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego,
Programu Współpracy Transgranicznej  2014 – 2020 Interreg V – A Republika Czeska – Polska. Oś priorytetowa 11.4. Współpraca instytucji i społeczności.

Senioriada rozpoczęła się od parady seniorów przez miasto, następnie odbyło się zwiedzanie Świdnicy – zabytkowych kamieniczek w Rynku oraz Kościoła Pokoju – zabytku UNESCO.  Kolejnym punktem były zawody sportowe takie jak: gra w kręgle ogrodowe, dart, klepsydra czasu, strzelanie z łuku oraz toczenie piłek na czas i zabawy integracyjne z konkursami. Niespodzianką były występy świdnickich mażoretek.