Projekt pod tytułem „Aktywny senior polsko – czeskiego pogranicza” dofinansowany jest z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego,
Programu Współpracy Transgranicznej  2014 – 2020 Interreg V – A Republika Czeska – Polska. Oś priorytetowa 11.4. Współpraca instytucji i społeczności.

Co to jest Akademia 60+

Jest przeznaczona dla mieszkańców Nachodu w wieku 60 lat i więcej, którzy chcą zajmować się muzyką, rzemiosłem artystycznym, aktywnościami ruchowymi i teatrowi. W ten sposób mogą spędzać swój czas bardziej aktywnie, poświęcać się twórczości artystycznej spotykać się z innymi seniorami. W ten sposób działalność artystyczna może się stać się środkiem do utrzymania kondycji duchowej i fizycznej i całościowo podnieść jakość życia.

Do Akademii 60 + nie ma żadnych egzaminów wstępnych, wystarczy spełniać powyższe warunki i chcieć uczestniczyć w działaniach artystycznych pod kierownictwem wykwalifikowanych lektorów. Kształcenie odbywa się minimum 1 x 14 w dni powszednie w godzinach popołudniowych w czasie od 1 do 3 godzin lekcyjnych (według wybranego programu studiów). Lekcje odbywają się w formie nauki indywidualnej lub grupowej, podzielone na semestry (październik – styczeń i luty – maj). Studenci nie są w żaden sposób oceniani a studium nie kończy się żadnym egzaminem.

Nauka jest realizowana za darmo. Miejsce, materiały i lektorzy są zapewnieni przez szkołę artystyczną w Nachodzie, które uzyskało środki dotacyjne z Unii Europejskiej. Student, który spełni warunki przyjęcia na studia, po trzech latach staje się absolwentem I stopnia Akademii 60 + i uzyskuje certyfikat. Następnie może kontynuować studia w ramach Akademii II stopnia, która trwa kolejne 3 lata.

 

Zajęcia muzyczne:

 

   • Pianino

   • Gitara klasyczna

   • Gitara elektryczna

   • Gitara basowa

   • Skrzypce

   • Wiolonczela

   • Flet boczny

   • Klarnet

   • Instrumenty perkusyjne

   • Instrumenty dęte

   • Zajęcia wokalne

 

Aktywności ruchowe

 

   • Rytmika, taniec, joga, zajęcia relaksacyjne

 

Program ruchowy

 

   • Ćwiczenia głosowe i oddechowe, retoryka, komunikacja niewerbalna i mowa ciała, zajęcia teatralne