Projekt pod tytułem „Aktywny senior polsko – czeskiego pogranicza” dofinansowany jest z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego,
Programu Współpracy Transgranicznej  2014 – 2020 Interreg V – A Republika Czeska – Polska. Oś priorytetowa 11.4. Współpraca instytucji i społeczności.

 Seniorzy zwiedzili Rynek i kościół św. Wawrzyńca a następnie zamek. W Galerii Sztuk Pięknych obejrzeli wystawę współczesnej artystki Claudii Resner pod tytułem „Mosty nad niewidzialnymi przepaściami”. Uczestniczyli również w warsztatach plastycznych prowadzonych przez artystkę pt. „Gwiazdy na papierze”, w trakcie których powstały ciekawe prace. Po warsztatach uczestniczyli w uroczystościach na dziedzińcach zamkowych – pokazy różnych rzemiosł, występy artystyczne, pokazy broni, strzelanie z łuku, wystawa ptaków drapieżnych.