Projekt pod tytułem „Aktywny senior polsko – czeskiego pogranicza” dofinansowany jest z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego,
Programu Współpracy Transgranicznej  2014 – 2020 Interreg V – A Republika Czeska – Polska. Oś priorytetowa 11.4. Współpraca instytucji i społeczności.

Marzec to czas, kiedy nie tylko przyroda budzi się do życia, ale również nasi seniorzy postanowili rozbudzić swoje umiejętności teatralne podczas warsztatów poetycko-teatralnych.