Projekt pod tytułem „Aktywny senior polsko – czeskiego pogranicza” dofinansowany jest z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego,
Programu Współpracy Transgranicznej  2014 – 2020 Interreg V – A Republika Czeska – Polska. Oś priorytetowa 11.4. Współpraca instytucji i społeczności.

10 sierpnia Seniorzy z Klubu Senior + w Kłodzku, oraz Seniorzy z Domu Senior + w Lądku - Zdroju wybrali się na wspólną wycieczkę na lądecką strzelnicę

Na rzecz seniorów z terenu miasta Kłodzka prowadzone była działania mające na celu przede wszystkim ich aktywizację, integrację oraz edukację.