Projekt pod názvem "Aktivní senior polsko-českého příhraničí" je spolufinancován z Evropského fondu pro regionální rozvoj,
Programu přeshraniční spolupráce 2014-2020 Interreg V-A Česká republika - Polsko. Prioritní osa 11.4. Spolupráce institucí a komunit.

Jak je všeobecně známo, sport je zdraví. A když vás něco trápí, přichází na řadu pan Marcin – cyklické „bezbolestné“ kurzy pro seniory, při kterých se zájemci mohli naučit, jak zacházet s některými neduhy.