Projekt pod názvem "Aktivní senior polsko-českého příhraničí" je spolufinancován z Evropského fondu pro regionální rozvoj,
Programu přeshraniční spolupráce 2014-2020 Interreg V-A Česká republika - Polsko. Prioritní osa 11.4. Spolupráce institucí a komunit.

Pan učitel a cestovatel Petr Horák je naším pravidelným hostem několikrát do roka. Pokaždé nám promítá fotky a vypráví zážitky ze svých cest. V říjnu nám povídal o Mexiku.