Projekt pod názvem "Aktivní senior polsko-českého příhraničí" je spolufinancován z Evropského fondu pro regionální rozvoj,
Programu přeshraniční spolupráce 2014-2020 Interreg V-A Česká republika - Polsko. Prioritní osa 11.4. Spolupráce institucí a komunit.

Dne 1. 12. 2023 se Městské středisko sociální péče v Kędzierzyně-Koźli pustilo do sociálního projektu s názvem "Mikulášské setkání dvou kultur". Cílovou skupinou projektu bylo 50 dětí z polských a ukrajinských rodin.  Vzhledem k ozbrojenému konfliktu, který probíhal na mezinárodní úrovni, vyžadoval projekt flexibilitu a integraci dvou kultur - polské a ukrajinské. Akce Santa Claus poskytla nejen pozitivní emoce díky integraci všech dětí a rodičů, ale prostřednictvím zábavy a poznání ukázala tradici slavení Vánoc v naší zemi. Společné hraní a zpívání koled umožnilo chvíli úsměvu a zvětšení odstupu od zkomercionalizovaného moderního světa.