Projekt pod názvem "Aktivní senior polsko-českého příhraničí" je spolufinancován z Evropského fondu pro regionální rozvoj,
Programu přeshraniční spolupráce 2014-2020 Interreg V-A Česká republika - Polsko. Prioritní osa 11.4. Spolupráce institucí a komunit.

Před Vánoci nás přijeli potěšit děti a učitelé ze ZŠ Chvaleč, kteří nám zahráli a zazpívali písně s vánoční tématikou a koledy. Poté jsme jídelnu přestavěli na tvořivou dílnu a naši uživatelé si společně s dětmi a učiteli ze ZŠ Chvaleč vyrobili a ozdobili vánoční stromečky, které následně využili jako ozdobný zápich do květináče.