Projekt pod názvem "Aktivní senior polsko-českého příhraničí" je spolufinancován z Evropského fondu pro regionální rozvoj,
Programu přeshraniční spolupráce 2014-2020 Interreg V-A Česká republika - Polsko. Prioritní osa 11.4. Spolupráce institucí a komunit.

I v letošním roce jsme v Malých lázních opět navázali na tradiční přednášky. Pomyslnou štafetu zahájil pan Petr Minařík se svým povídáním o císaři Rudolfu II.

I přes tuhou zimu, sníh a led, dorazili v podvečer 18. ledna 2024 do Vily Komenský v Malých lázních zvědaví posluchači. Každý z nich se chtěl dozvědět o této pozoruhodné postavě našich dějin více, než známe z učebnic dějepisu. Rudolfa II. má většina z nás v podvědomí spjatého s Werichovým filmem Císařův pekař. Pan Minařík nám ale rozšířil obzory a zjistili jsme, že ve skutečnosti byl Rudolf II. inspirativním a velmi zajímavým člověkem, který možná v lecčems předběhl svoji dobu.

Děkujeme všem posluchačům a především děkujeme panu Minaříkovi za poučnou a zajímavou přednášku.