Projekt pod názvem "Aktivní senior polsko-českého příhraničí" je spolufinancován z Evropského fondu pro regionální rozvoj,
Programu přeshraniční spolupráce 2014-2020 Interreg V-A Česká republika - Polsko. Prioritní osa 11.4. Spolupráce institucí a komunit.

Den babiček a dědečků je každoročně příležitostí k oslavám ve všech denních stacionářích v našem městě. V uplynulých dnech se uskutečnilo mnoho iniciativ, setkání a akcí, které se postaraly o to, aby tento pro mnohé nejdůležitější svátek v roce nezůstal bez povšimnutí.