Projekt pod názvem "Aktivní senior polsko-českého příhraničí" je spolufinancován z Evropského fondu pro regionální rozvoj,
Programu přeshraniční spolupráce 2014-2020 Interreg V-A Česká republika - Polsko. Prioritní osa 11.4. Spolupráce institucí a komunit.

 V sobotu 18. února se vystoupením v České Skalici a v Josefově uzavřela série masopustních obchůzek, které s místními spolky (ve Stružinci, Pšánkách, Hořicích, Železnici) realizoval již tradičně českoskalický spolek BARUNKA. Členové spolku - tentokrát dospělí a dospělejší - nacvičili pod vedením Martiny Pavlasové bloky masopustních písní, tanců a scének. 

V České Skalici podařila jedinečná věc. Žáci druhého stupně ZŠ s vedoucí Folklorního souboru BARUNKA Martinou Pavlasovou se v průběhu hodin hudební výchovy díky paní učitelce Marcele Lhotské naučili k masopustním písním Hejbejte se kosti moje a Měla babka čtyři jabka taneční kroky - polkový a mazurkový. Sami si pak vyrobili kostým – masku na masopustní sobotní první vystoupení na veřejnosti. Všem těm kurážným šikovným dětem 3x sláva!

Masky se držely starých tradic – silný Medvěd, Smrtka s kosou, blahobytný Řezník, Kobyla, Nevěsta, Cikánka, Kráva, Bílá paní, Jeptiška, sám Masopust, ale také odrážely nápaditost svých autorů/autorek (plyšové myši v pastičkách dráteníka) a využily novodobých variant zpracování - např. exotický Pták měl pestrobarevné peří z kousků barevného igelitu, Slamák použil k imitaci slámy nastříhaného kartonu, Božanka - tetka měla drdůlek z klubíčka vlny. Ve veselých scénkách slavily úspěch matinka Božanka s dceruškou Školačkou – propadlicí. Pokleslé chování této školačky vede až k úvaze, zda by se nad mravní výchovou mládeže neměla více zamyslet „céká“ školní inspekce.

Průběh masopustních obchůzek by nebyl tak bujarý, kdyby v něm chyběla hlučná muzika, v našem souboru vedená Michalem Pospíšilem. Doprovázely nás dudy, trubka, housle, basa tažená na malém žebřiňáčku, činely, buben, vozembouch, tamburíny. Při jednotlivých zastaveních u místních chalup členové souboru předváděli připravené tance v taktu dvoudobém i třídobém, zároveň k tanci zvali přítomnou veřejnost, především hospodyně a hospodáře.

Rozpustilého veselí si užívali jak diváci, tak sami účinkující. BZINK, BZINK, BZINK!

 

Text: Martina Pavlasová, Marcela Lhotská za FS BARUNKA

Foto: archív souboru