Aktywny senior polsko-czeskiego pogranicza” Najlepszym Pomocnikiem Funduszy Europejskich

 

16 października 2018r., w Teatrze im. Jana Kochanowskiego w Opolu odbyła się organizowana przez Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego uroczystość podsumowująca wdrażanie Funduszy Europejskich w województwie opolskim. Zaproszeni przedstawiciele samorządów, przedsiębiorców i innych instytucji odebrali z rąk Marszałka Województwa Opolskiego Pana Andrzeja Buły nagrody za realizację projektów z dofinansowaniem Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 oraz Programu Interreg V-A Republika Czeska-Polska.

 

W zaszczytnym gronie wśród wielu nagrodzonych projektów znalazł się także realizowany obecnie przez Gminę Miasto Świdnica - pomysłodawcę i partnera wiodącego projektu, Gminę Kędzierzyn-Koźle, Gminę Miejską Kłodzko, Miasto Nachod, Miasto Trutnov oraz Folklorni soubor Barunka Ceska Skalice, międzynarodowy, partnerski projekt pn. „Aktywny senior polsko-czeskiego pogranicza”. który uzyskał pierwszą nagrodę w konkursie „Fundusze mają moc” w kategorii „społeczeństwo”, za współpracę instytucji i społeczności. Z uwagi na iście piłkarski charakter imprezy podsumowującej wdrażanie funduszy, zwycięzcy w poszczególnych kategoriach otrzymali tytuły najlepszych na różnym pozycjach, Aktywny senior polsko-czeskiego pogranicza został „Najlepszym Pomocnikiem Funduszy Europejskich”.