Projekt socjalny CzyściMY

W okresie od września 2019 r. do marca 2020 r. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kędzierzynie-Koźlu realizował projekt socjalny p.n. CzyściMY, skierowany do osób i rodzin pozostających w najtrudniejszej sytuacji materialno-bytowej. Założeniem pomysłodawców było podniesienie jakości codziennego życia beneficjentów poprzez wyposażenie ich w zestaw środków czystości i artykułów kosmetycznych. Poprawa wizerunku, wzrost poziomu higieny osobistej oraz większa dbałość o swoje otoczenie stały się wymiernymi efektami przedsięwzięcia. Dzięki zaangażowaniu się w akcję ponad dwudziestu darczyńców instytucjonalnych i indywidualnych, ze wsparcia skorzystało łącznie 98 osób i rodzin - mieszkańców Kędzierzyna–Koźla.