Na rzecz seniorów z terenu miasta Kłodzka prowodzone była działania mające na celu przede wszystkim ich aktywizację, integrację oraz edukację. W okresie trwałości projektu prowadzone były warsztaty kulinarne i rękodzieła, zajęcia komputerowe.
    Podczas warsztatów kulinarnych seniorzy dowiedzieli się jak dbać o swoje zdrowie i prawidłowo się odżywiać, ze szczególnym uwzględnieniem chorób i schorzeń najczęściej występujących w grupie wiekowej 65+. Celem było również kreowanie nowych trendów żywieniowych, zapobieganie niedoborom żywieniowym poprzez zbilansowaną dietę, propagowanie zdrowego trybu życia oraz edukacja w zakresie przestrzegania zasad bezpieczeństwa przy sporządzaniu posiłków oraz kształtowanie właściwych nawyków w celu zapobiegania zakażeniom wirusem SARS Co-V-2. Zajęcia przyczyniły się do  podniesienia znajomości zasad żywienia, poznania nowych kulinarnych przepisów z produktów regionalnych i nieprzetworzonych, do wzajemnej wymiany doświadczeń wśród uczestników zajęć, a także dały możliwość wspólnej degustacji wytworzonych potraw. W trakcie warsztatów zrealizowane były następujące zagadnienia: nauka o gotowaniu, integracja przy stole, wymiana doświadczeń, element promocji siebie i tego co się potrafi robić dobrze, czasami lepiej od innych.
Uczestnictwo seniorów w warsztatach slużyło w zapobieganiu marginalizacji, nabywaniu nowych kompetencji oraz profilaktyce zdrowotnej. Wspólne zajęcia  dały seniorom możliwość aktywnego spędzania czasu, podzielenia się swoimi doświadczeniami życiowymi oraz wiedzą, a także miały wpływ na podniesienie świadomości w zakresie zachowań prozdrowotnych.
Podczas odbywających się warsztatów rękodzieła seniorzy uzyskali wiedzę i zdobyli doświadczenie z zakresu różnych technik rękodzielniczych oraz tworzenia kompozycji kwiatowych.
    Rękodzieło artystyczne to dziedzina twórcza, wyjątkowo życzliwa dla wszystkich nawet dla amatorów, przynosi radość i odprężenie. Może stać się dla niektórych nową pasją.
Zajęcia tego typu to szansa na integrację społeczności seniorów, skupienie osób o podobnych zainteresowaniach, wieku i twórczym potencjale, to szansa na urozmaicenie życia i oderwanie od jego monotonii. Uczestnicy mogli poznać ciekawą  metodę tworzenia - haft matematyczny,  to rodzaj haftu który wymaga pewnych zdolności matematycznych. Jednak nawet polonista, który potrafi wykonywać proste kalkulacje, jest w stanie poświęcić się temu rękodziełu. Od innych rodzajów haftu wyróżnia go to, że nie wykonuje się go na materiale, a na papierze, tekturze, a nawet na płycie CD! Jego początki sięgają końca XIX wieku, wtedy to nauczycielka Mary Everest Boole chciała ułatwić swoim uczniom zrozumienie matematyki, a konkretnie geometrii. Linie krzywe tłumaczyła podopiecznym za pomocą kolorowych sznurków i tak matematyka stała się inspiracją dla haftu.
Poza tym seniorzy pod okiem instruktora  poznali podstawowe materiały  florystyczne i narzędzia niezbędne w pracy z roślinami.  Zapoznali się z tajnikami sztuki układania kwiatów. Każdy z uczestników stworzył własne kompozycje kwiatowe  z żywych roślin, jak i ze sztucznych. Królową kwiatów okazał się słonecznik. Seniorzy tworzyli również własnoręcznie kwiatowe wiązanki. Za pomocą mchu, ozdobnych kamieni i roślin rożnego rodzaju, skomponowali piękne dekoracje roślinne. Wszyscy uczestnicy biorący udział w zajęciach z zapałem i skupieniem pracowali, pomagając sobie nawzajem. Efekt końcowy zaskoczył wszystkich. Piękne kompozycje i bukiety wywołały uśmiech na twarzach seniorów. Pod fachowym okiem instruktora seniorzy mieli możliwość poznania wiodących stylów we florystyce. Wspólnie nauczyli się odpowiednio przygotowywać warsztat pracy, obrabiać kwiaty, tak by swoim urokiem cieszyły jak najdłużej. Poznali również kilka trików florystycznych używanych w kwiaciarniach – jak upiększyć kwiaty, jak je uratować, gdy straciły pierwszą świeżość.  
Współne działania zarówno podczas warsztatów kulinarnych jak i rękodzieła artystycznego miały ogromny wpływ na rozwój zainteresowań i ekspresji artystycznej uczestników.
Wszelkie działania podjęte na rzecz seniorów mają na celu stworzenie im warunków do aktywizacji, integracji i utrzymania ich kontaktów ze środowiskiem.
Organizowane spotkania integracyjne dla seniorów wzmacniają ich więzi społeczne, umożliwiają nawiązywanie nowych kontaktów, jak również przyczyniają się do zwiększenia aktywności społecznej ludzi starszych. Zorganizowane na rzecz seniorów zajęcia komputerowe - nauka podstaw obsługi komputera i korzystania z podstawowego oprogramowania, wykorzystanie nowych technologii informacyjnych - Internet  (gdzie i jak zdobywać informacje, wykorzystanie Internetu do nawiązywania nowych kontaktów społecznych, rozrywki), umiejętność korzystania z drukarki, pomoc w sporządzaniu pism, pozwalają na poznanie nowych metod komunikacji i sprzyjają przeciwdziałaniu wykluczeniu cyfrowemu.
Poprzez wspólne organizowanie różnego rodzaju spotkań, wycieczek, zabaw tanecznych motywujemy seniorów do  integracji wewnątrzpokoleniowej.