Pozvánka členům SBN na akce k 200.výročí narození Boženy Němcové

30. ledna–15. března 2020
HISTORIE SPOLEČNOSTI BOŽENY NĚMCOVÉ
Výstava mapující historii Společnosti Boženy Němcové až po současnost. Společnost Boženy Němcové vznikla v Praze na popud prezidenta T.G. Masaryka roce 1932. Výstava bude umístěna v Regionálním informačním centru na třídě T. G. Masaryka.
Vernisáž výstavy – 30. 1. 2020 od 17:00

sobota 1. února 2020 | začátek 10:00
POCTA BOŽENĚ NĚMCOVÉ
na Husově náměstí
Společnost Boženy Němcové a Město Česká Skalice Vás zve na slavnostní setkání u pomníku Boženy Němcové. Během setkání budou položeny za hudebního doprovodu květiny k pomníku spisovatelky. Pro zájemce bude zpřístupněna výstava o historii SBN od 10:30 do 13 hodin.

sobota 1. února 2020 | začátek 13:00
SLAVNOSTNÍ PŘEJMENOVÁNÍ KNIHOVNY
Městská knihovna Vás zve na slavnostní přejmenování na Knihovnu Barunky Panklové na Husově náměstí. Při odhalení vystoupí v prostorách knihovny dětí z „Dramaťáku“ pod vedení Evy Schwarzové. Zájemci si mohou prohlédnout městskou knihovnu v rámci Dne otevřených dveří od 13:30 do 15:00. Občerstvení zajištěno.        

úterý 4. února 2020
ZÁJEZD DO PRAHY K HROBU BOŽENY NĚMCOVÉ
Město Česká Skalice a Společnost Boženy Němcové  Česká Skalice Vás zvou na zájezd do Prahy. Odjezd v 7.00 hod. z náměstí(před ZŠ).Na Vyšehradském hřbitově se od 10:00 hodin uskuteční pietní akt u spisovatelčina hrobu. Následovat bude slavnostní program v prostorách budovy Památníku národního písemnictví organizovaný Literárním archivem Památníku národního písemnictví. Návrat ve večerních hodinách. Zájemci se mohou přihlásit od 20. ledna do 31. ledna v Regionálním informačním centru v České Skalici.
Cena za osobu: 100 Kč

neděle 9. února 2020 | začátek 8:00
MŠE SVATÁ ZA BOŽENU NĚMCOVOU
v kostele Nanebevzetí Panny Marie v České Skalici