Kłodzcy seniorzy chętnie uczestniczą w różnego rodzaju warsztatach: manualnych, plastycznych oraz szeroko pojętej terapii ruchowej.