Dzienny Dom „Senior-WIGOR" oferuje bogatą ofertę zajęciową dla seniorów:
- zajęcia ruchowe - codzienna gimnastyka (z kijkami, taśmami, piłkami dużymi i małymi),
- zajęcia relaksacyjne,
- zajęcia integracyjne - gry poprawiające pamięć, uważność i koncentrację,
- zabiegi w gabinecie SPA (maseczki, masaże, pilingi na twarz i dłonie),
- zajęcia komputerowe,
- zajęcia kulinarne – „Kulinarne poniedziałki”,
- zajęcia grupowe oraz konsultacje indywidualne z psychologiem,
- zajęcia grupowe oraz konsultacje indywidualne z dietetykiem,
- zajęcia z muzykoterapii – „Muzyczne czwartki”,
- zajęcia z arteterapii,
- zajęcia z tańca i choreografii zespołu „Teatrzyk Zielona Gęś” - 1 raz w tygodniu, przygotowywanie spektakli z okazji Świąt, Przeglądów Teatralnych, Świdnickich Dni Seniora,
- zajęcia krawieckie w ramach pracowni „Złota igła”
- biblioterapia - Klub Dobrej Książki – zajęcia z głośnego czytania,
- zajęcia ogrodnicze (hortiterapia),
- zajęcia sportowe - tenis stołowy, bilard, nordic walking, własna siłownia zewnętrzna.     

REHABILITACJA
Z zakresu FIZYKOTERAPII dostępne są następujące zabiegi: biostymulacja laserowa, naświetlenia lampą Sollux, magnetronika elektroterapia prądami, Aquavibron, masaże suche, masaż podciśnieniowy skojarzony z elektroterapią, drenaż limfatyczny.
Gabinety wyposażone są między innymi w sprzęt: Lampa SOLLUX, laser, ultradźwięki, jonoforeza, MAGNETRON (pole magnetyczne niskiej częstotliwości), AQUAVIBRON, prądy (TENS, DD, ID, GALWANIZACJA, TRABERTA, KOTZA, JONOFOREZA, FONOFOREZA, ULTRADŹWIĘKI).
Z zakresu KINEZYTERAPII dostępne są następujące rodzaje ćwiczeń: ćwiczenia bierne i czynne w odciążeniu na podwieszkach, ćwiczenia na przyrządach – ogólnokondycyjne (rowerek, bieżnia, piłki rehabilitacyjne, maty, orbitrek), gimnastyka przeciwzakrzepowa.
Ćwiczenia wykonywane są przy użyciu takich urządzeń i przyrządów jak: ugul, ergometry,  przyrząd do terapii manualnej, atlas na kończynę dolną, rotory na kończyny górne i dolne, stepery, trenaże eliptyczne, bieżnia, krzyżak – urządzenie funkcjonalne do ćwiczeń stawu skokowego. Ponadto posiadamy: materace do ćwiczeń indywidualnych, piłki lekarskie, piłki gimnastyczne (body ball), poduszki sensomotoryczne, obciążniki na kończyny górne i dolne (od 0,5 kg do 1 kg), taśmy do ćwiczeń (teraband).

Działania informacyjno - edukacyjne na rzecz podnoszenia świadomości społeczeństwa o problemach i potrzebach osób starszych oraz służące kształtowaniu pozytywnego wizerunku osób starszych, aktywnych fizycznie, psychicznie i społecznie.

1. SENIOR W KULTURZE - działania mające na celu zachęcanie seniorów do regularnego udziału w wydarzeniach lokalnych o charakterze kulturalnym we współpracy ze Świdnickim Ośrodkiem Kultury oraz Muzeum Dawnego Kupiectwa (spektakle, koncerty, warsztaty, wystawy: malarstwa, fotografii, panele dyskusyjne, spotkania z aktorami i reżyserami). Program obejmuje również spotkania w ramach Klubu Dobrej Książki oraz Filmoteki Dorosłego Człowieka, polegające na wymianie poglądów i refleksji na temat danego filmu lub książki.
Kolejnym celem tego programu jest integracja międzypokoleniowa poprzez teatr. Program proponuje wszystkim seniorom udział w warsztatach teatralnych, których nieodłącznymi elementami są: drama, pantomima, taniec, pracą z maską, praca z tekstem, praca z głosem, praca z rekwizytem.
Natomiast seniorzy działający, od 16 lat, w Teatrze „Zielona Gęś” przy Dziennym Domu „Senior-WIGOR” mogą zaistnieć w przestrzeni kulturalnej miasta, biorąc udział w festiwalach i imprezach kulturalnych prezentując swoje spektakle lub pokazy taneczne.
Do ważnych imprez kulturalnych miasta, w których uczestniczy nasz Teatr należą: Czas na Teatr, Festiwal Teatrów Ulicznych, Przeglądy Zespołów Kolędniczych, Przegląd Piosenki Przedszkolnej i Marsz Uśmiechu. Korzystają również z oferty repertuaru Świdnickiego Ośrodka Kultury oraz Teatrów we Wrocławiu i w Wałbrzychu.
Ważnym aspektem integracji międzypokoleniowej jest organizowanie spotkań teatralnych z różnymi grupami społecznymi: dziećmi, młodzieżą, seniorami zrzeszonymi w stowarzyszeniach, fundacjach, osobami z niepełnosprawnością. Podczas takich wydarzeń przedstawiany jest spektakl przygotowany przez seniorów oraz dochodzi do nawiązania nowych znajomości, do dialogu oraz wymiany odczuć i doświadczeń obu stron.
Działania skupiają seniorów, którzy posiadają różnego rodzaju talenty i umiejętności i chcą się nimi podzielić podczas imprez organizowanych wewnątrz placówki typu: Dzień Babci i Dziadka, Walentynki, Zabawy Karnawałowe, Dzień Kobiet, Powitanie/Pożegnanie Lata.

2. SENIOR KREATOR - integracja poprzez sztuki plastyczne - zajęcia podnoszące samoocenę, stymulujące do aktywności artystycznej i psychoruchowej, obejmujące swym zakresem takie dyscypliny sztuki jak: malarstwo sztalugowe, akwarela, rysunek, grafika, rzeźba. Działania te mają szerokie spektrum aktywizacji społecznej poprzez organizację międzyśrodowiskowych plenerów, wystaw dla społeczności lokalnej, do udziału w konkursach plastycznych.

3. SENIOR W ŚWIECIE CERAMIKI - integracja poprzez twórczość - zajęcia polegające na wytwarzaniu ceramiki o charakterze użytkowym i artystycznym. Zajęcia mają na celu: rozwój sensomotoryki i kreatywności, niwelowanie napięć emocjonalnych, podnoszenie satysfakcji                            i poczucia spełnienia, kształtowanie umiejętności pracy w grupie. Dają możliwość aktywizacji społecznej poprzez wspólne warsztaty międzypokoleniowe oraz udział w akcjach charytatywnych.
Dyscyplina sztuki, która nie wymaga specjalnych zdolności artystycznych, mająca możliwość angażowania wszystkie osoby bez względu na schorzenia. Ma w sobie wiele pozytywnych cech: nabywanie umiejętności formowania glinianej materii, koncentracja na procesie technologicznym. Zajęcia doskonale wpisują się w ergoterapię, która stymuluje sensomotorykę, posiada właściwości socjoterapeutyczne (umiejętność pracy w grupie, komunikacja).
Praktyczny zakres działań będzie polegał na zapoznaniu seniorów z teoretycznym
i praktycznym procesem technologicznym wyrobu ceramiki.
Podczas warsztatów ceramiki seniorzy wykreują wszelkiego typu ceramikę użytkową
i artystyczną:
- naczynia typu: misy, wazony, donice, patery, kubki,
- dekoracje świąteczne, - biżuterię,
- rzeźbę artystyczną, kafelki i wiele innych.

4. SENIOR ŚPIEWA - program zakładający zajęcia rozwijające zainteresowania muzyką, śpiew przy akompaniamencie gitary oraz keyboardu, karaoke, wspólna nauka piosenek. Działania usprawniające pamięć oraz pracę układu oddechowego, podnoszące nastój, dodające energii, odprężające.

5. SENIOR W PODRÓŻY - zakłada aktywizację seniorów, należących do Dziennego Domu „Senior-WIGOR” a także seniorów z miasta czy też zrzeszonych w organizacjach pozarządowych, do wypoczynku i rekreacji poprzez udział w wycieczkach na terenie Dolnego Śląska. To doskonała okazja do integracji środowisk senioralnych i wyjścia z izolacji społecznej. Obejmuje również regularne zajęcia edukacyjne mające na celu poszerzanie wiedzy o Polsce i świecie poprzez multimedia, spotkania z podróżnikami, fotografami, przewodnikami.

6. SENIOR EKO - program skierowany jest do tych seniorów, którym wiele radości i satysfakcji sprawia uprawianie roślin zarówno ogrodowych jak i doniczkowych, lubiących przebywać wśród zieleni.
Program zakłada:
- warsztaty ogrodnicze i bukieciarskie,
- warsztaty edukacyjne i proekologiczne w zakresie segregowania śmieci. Życie w duchu EKO na początku wydaje się trudne, dlatego seniorzy uczą się nawyków kontroli produkowanych przez siebie odpadów jak również ponownego wykorzystywania wielu produktów. Umiejętność ta to oszczędność dla domowego budżetu oraz wyraz dbałości o naszą planetę. Planowane są spotkania     z pracownikami Zakładu Oczyszczania Miasta, którzy przedstawią seniorom problemy z rosnącą ilością odpadów.

7. SENIOR W JESIENI ŻYCIA – JAK OSWOIĆ STAROŚĆ? - program obejmuje pogadanki i prelekcje na temat sposobów radzenia sobie z ograniczeniami wynikającymi z procesu starzenia się, współpracę ze specjalistami (psycholog, dietetyk), treningi pamięci, koncentracji i uważności, gry stolikowe, codzienne treningi relaksacyjne, ćwiczenia oddechowe. Indywidualne zajęcia usprawniające i profilaktyczne z gerontopedagogiem polegające na stworzeniu spersonalizowanego planu pracy oraz ścisłą współpracę z rodziną seniora, mające na celu jak optymalne funkcjonowanie w środowisku oraz zachowania jak najlepszej kondycji umysłowej, a tym samym zapobieganie powstawaniu wszelkiego rodzaju chorób i zaburzeń pamięci.

8. SENIOR W WIRTUALNYM ŚWIECIE - program podtrzymuje umiejętności nabyte podczas zrealizowanych kursów w zakresie obsługi komputera jak również naukę obsługi tabletu, smartfona, drukarki, skanera i innych sprzętów elektronicznych. Zajęcia przeciwdziałają wykluczeniu cyfrowemu seniorów.

9. SENIOR W RUCHU - program zachęca seniorów do szeroko pojętej aktywności ruchowej zaczynając od rehabilitacji poprzez codzienną gimnastykę ogólnorozwojową oraz poranny rozruch przy muzyce z użyciem drobnego sprzętu typu: piłki, kijki, chusty, gumy rehabilitacyjne. Poza tym program obejmuje zajęcia z choreoterapii - tańce integracyjne, tańce pedagogiki zabawy typu Klanza, tańce w kole z różnych stron świata. W programie nie zabraknie: wieczorków tanecznych, imprez o charakterze sportowym, spacerów z kijkami, ćwiczeń na stepie, gry w tenisa stołowego oraz gry w bilard.

10. SENIOR - WOLONTARIUSZ - udział w działaniach charytatywnych na rzecz społeczności lokalnej. Praca wolontaryjna w projekcie „Halo Senior” - Świdnicki Telefon Zaufania dla Seniorów służy wszystkim seniorom, którzy potrzebują porozmawiać, podzielić się swoimi troskami, „wygadać się” drugiej osobie. Dzwoniący mogą liczyć na wysłuchanie, zrozumienie, rozmowę w przyjaznej i bezpiecznej atmosferze. Działania te mają przeciwdziałać osamotnieniu, zachęcić bądź ułatwić osobom starszym udział w życiu społecznym czy realizację aktywności rekreacyjnej lub kulturalnej.
Program obejmuje również inicjowanie przez seniorów różnego rodzaju imprez o charakterze rekreacyjnym, tanecznym czy edukacyjnym, odwiedziny chorych podopiecznych Dziennego Domu „Senior-WIGOR”, wizyty w Hospicjum, Domach Pomocy Społecznej, udział w akcjach charytatywnych, wsparcie Świdnickiego Schroniska dla Zwierząt.

11. SENIOR W PRACOWNI „ZŁOTEJ IGŁY” - program proponujący seniorom warsztaty krawieckie dla mniej i bardziej wymagających. „Pracownia Modowa”- to zajęcia, podczas których nadajemy świeży wizerunek „starym” ubraniom oraz przerabiamy własną garderobę, ozdabiamy torebki, szyjemy maseczki czy kostiumy do spektakli teatralnych. Dla seniorów bardziej zaawansowanych w tej dziedzinie zapewnimy zajęcia z krawiectwa, bazującego na profesjonalnych wykrojach krawieckich, z dostępem do akcesoriów krawieckich, maszyn do szycia, żelazka, deski do prasowania, manekina krawieckiego. Tworzenie własnych stylizacji modowych, obszywanie firan, patchworki itp.